CVO's fusioneren

Vanaf volgend schooljaar maakt het CVO Avelgem-Harelbeke deel uit van het CVO Vlaamse Ardennen, met als hoofdzetel Fortstraat 47 Oudenaarde. De inrichtende macht blijft Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen, zoals voor beide centra afzonderlijk het geval was. "Deze fusie is een belangrijke stap om een antwoord te bieden op de beslissing van de Vlaamse Regering om over te gaan tot schaalvergroting in het volwassenenonderwijs", zegt directeur Bart Tsiobbel.


"Dat moet de CVO's meer slagkracht en zichtbaarheidgeven en is voordelig voor de cursist. Zo zal de cursist binnen één centrum genieten van een ruimer aanbod en meer keuzemogelijkheden hebben om het lesmoment en de leslocatie te kiezen. Bovendien zal hij gemakkelijker een volledig opleidingstraject kunnen volgen en zal hij nog meer kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle traject- en leerbegeleiding", motiveert Bart Tsiobbel de fusie.


Vanaf 15 mei kunnen cursisten inschrijven in het vernieuwde CVO. "Tegelijkertijd lanceren we onze vernieuwde website. Onze sterke merknaam 'Hét CVO' behouden we", besluit Tsi (DCRB)