Burgemeester en algemeen directeur van Oudenaarde vrijgesproken na zwaar arbeidsongeval stadsarbeider

Het arbeidsongeval gebeurde op 25 oktober 2015 in de Beverestraat in Oudenaarde.
Foto Ronny De Coster Het arbeidsongeval gebeurde op 25 oktober 2015 in de Beverestraat in Oudenaarde.
De burgemeester en algemeen directeur van de stad Oudenaarde treffen geen schuld in het zware arbeidsongeval waarbij stadsarbeider Stefaan D.V. levensgevaarlijk gewond is geraakt. De rechters van de correctionele rechtbank spreken alle beklaagden vrij. “Hopelijk kunnen we dit hoofdstuk nu afsluiten.”

Burgemeester Marnic Demeulemeester (Open Vld), de algemeen directeur van de stad en de stad zelf hebben volgens de rechtbank geen fouten gemaakt bij het arbeidsongeval op 26 oktober 2015 in de Beverestraat. Stadsarbeider Stefaan D.V. was die dag aan de slag op het voetpad toen hij met een drilboor een hoogspanningskabel raakte en er een steekvlam ontstond. Door de impact werd de stadsarbeider naar de overkant van de straat geslingerd en liep hij zware brandwonden op. Vandaag is het slachtoffer nog steeds voor 25 procent arbeidsongeschikt en mentaal heeft het ongeval zware sporen nagelaten. 

Onschendbaar

De stad en het slachtoffer probeerden via bemiddeling nog om een minnelijke schikking te regelen en een manier te vinden om Stefaan opnieuw te laten werken als stadsarbeider, maar ze kwamen er niet uit. Nadat de rechtszaak eerst onontvankelijk werd verklaard omdat De Meulemeester als volksvertegenwoordiger onschendbaar was, kon de arbeidsauditeur ruim vier jaar na de feiten toch een vordering stellen in de correctionele rechtbank. 

Burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meulemeester (Open Vld).
Ronny De Coster Burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Geen schuld

Volgens het arbeidsauditoraat hadden de burgemeester en de algemeen directeur als eindverantwoordelijken onvoldoende maatregelen genomen om het ongeval te voorkomen. Zo hadden ze onder meer plannen moeten opvragen om te weten waar de hoogspanningskabel precies lag en had het slachtoffer een aangepaste opleiding moeten krijgen om dergelijke werken uit te voeren. De auditeur vorderde geen straf voor de beklaagden, maar vroeg wel de schuldigverklaring.

We hopen dat we dit hoofdstuk nu kunnen afsluiten zodat we op een constructieve en veilige manier verder kunnen werken aan de toekomst van de stad

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld)

De rechtbank volgt die vordering niet en oordeelt dat zowel burgemeester De Meulemeester als de algemeen directeur en de stad geen schuld treft. 

“We hebben de aantijgingen jarenlang met klem betwist en we hebben met allerlei stukken aangetoond dat wel degelijk alle procedures en preventieve maatregelen getroffen waren”, stelt De Meulemeester. “We betreuren dat het ongeval is gebeurd, maar we zijn ook dankbaar dat gerechtigheid uiteindelijk is geschied. We hopen dat we dit hoofdstuk nu kunnen afsluiten zodat we op een constructieve en veilige manier verder kunnen werken aan de toekomst van de stad.”