Aquafin sluit Tacambaroplein in Oudenaarde af tijdens krokus- en paasvakantie

Als bij hevige neerslag de afvoerleidingen het water niet kunnen slikken, moeten deze ondergrondse overstorten beletten dat er bovengronds wateroverlast ontstaat.
Aquafin Als bij hevige neerslag de afvoerleidingen het water niet kunnen slikken, moeten deze ondergrondse overstorten beletten dat er bovengronds wateroverlast ontstaat.
Waterzuiveraar Aquafin is zo goed als klaar met de werkzaamheden in de Gevaertsdreef en werkt volop op het Tacambaroplein. Dat gaat tijdens de krokusvakantie en tijdens de paasvakantie - vlak na de Ronde - dicht voor het aansluiten van grote afvalwaterkokers en rioleringen.

Aquafin is enkele maanden geleden gestart met de heraanleg van de Rietgracht om de afwatering van een groot deel van het stadscentrum te scheiden. Regenwater wordt afgevoerd in de grote, bestaande koker van de Rietgracht en in die grote buis bouwt de aannemer nu een kleinere, die het afvalwater moet vervoeren richting waterzuiveringsinstallatie.

“In de Gevaertdreef zijn we met dat werk klaar. Als eind deze of begin volgende maand de asfaltcentrales openen, kunnen we die straat asfalteren. Eens we daarover meer weten, worden de inwoners verwittigd”, zegt Tom Deweirdt, projectmanager bij Aquafin.

Intussen zijn de graafmachines al opgerukt naar de parking op het Tacambaroplein. “De aannemer plaatst hier twee overstorten die bij noodweer zullen dienen als buffer. Die constructies worden uitgevoerd in beton en zorgen ervoor dat overtollig regen- en afvalwater kan ontsnappen in een waterloop of een andere leiding. Zo voorkomen we wateroverlast aan de oppervlakte”, legt Deweirdt uit.

Ronde van Vlaanderen

Omdat de aannemer nu werkt op de parking, is er voor het doorgaand verkeer zo goed als geen hinder, maar dat verandert, wanneer de arbeiders de nieuw aangelegde putten moeten aansluiten op de omliggende straten. “Dan moet de weg natuurlijk dicht. Om de hinder te beperken, zullen we dat doen tijdens de schoolvakanties. Aan de oostkant, dus richting de Gevaertsdreef, breken we in de krokusvakantie de weg op. Tijdens het paasverlof doen we de westkant, aan het kasteeltje. Maar eerst laten we wel de Ronde van Vlaanderen passeren”, verzekert de projectmanager.