"Onveilig voor onervaren zwemmertjes"

KBO-SCHOLEN ZETTEN LESSEN IN SPORTOASE VOOR DIT SCHOOLJAAR STOP

De schooldirecties vinden de hoge wanden onveilig. "Kinderen die niet goed kunnen zwemmen, geraken moeilijk uit het water", luidt het.
Foto Ronny De Coster De schooldirecties vinden de hoge wanden onveilig. "Kinderen die niet goed kunnen zwemmen, geraken moeilijk uit het water", luidt het.
Het Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde laat zijn 3.000 kinderen niet langer zwemmen in het nieuwe zwembad Sportoase in Oudenaarde. "Voor de rest van dit schooljaar schorten we alle zwemlessen op, want dit zwembad is niet geschikt om kinderen in schoolverband veilig te laten zwemmen", zegt Caroline Van Driessche, hoofd van de koepel van 17 KBO-scholen.

De problemen tussen de zwembaddirectie en de scholen zijn niet nieuw: enkele weken geleden liet KBO Levensblij, een school voor kinderen met een beperking, ook al weten, dat ze met haar kinderen niet langer naar Sportoase wil. Reden: bij schoolzwemmen worden alle kinderen, ook zij die niet kunnen zwemmen, verplicht om het grote bad te gebruiken. De zwembaddirectie stelt het recreatieve peuter- en kleuterbad niet ter beschikking van scholen, omdat zij een lager tarief betalen dan individuele zwemmers.


Nu haken àlle zeventien scholen van het Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde af, zo blijkt uit een brief die de directies gisteren hebben verstuurd naar de ouders.

De ouders van het KBO Ename kregen deze mededeling van de directie.
RV De ouders van het KBO Ename kregen deze mededeling van de directie.

Te hoge zijwanden

"Eén van de grote problemen is, dat heel wat kinderen het moeilijk hebben om uit het bad te klauteren. Dat komt, doordat de zijwanden van het bad te hoog zijn. Dit is ronduit gevaarlijk voor kinderen die minder goed kunnen zwemmen. Je moet weten dat er bij schoolzwemmen vaak 130 kinderen tegelijk in het water gaan. Onze leerkrachten alarmeren, dat het op vlak van veiligheid niet verantwoord is om dat te doen in de huidige staat van het zwembad. Zoals het er nu aan toe gaat, is dit zwembad niet geschikt om kinderen in schoolverband veilig te laten zwemmen", zegt Caroline Van Driessche.


In een aangetekende brief heeft ze aan Sportoase laten weten, dat haar 3.000 leerlingen voorlopig niet meer komen zwemmen.


De verschillende schooldirecties hebben de ouders per brief en op het digitale platform Smartschool van de beslissing op de hoogte gesteld.

In overleg

"Natùùrlijk hebben we dit bij de zwembaddirectie aangekaart. Op 24 mei hebben we in een brief aan Sportoase de knelpunten nog eens opgesomd. Daarop kwam geen reactie. Daarom hebben we beslist om de zwemlessen alvast voor dit jaar stop te zetten. Wij blazen geen bruggen op en hopen dat er een oplossing komt. Maar in afwachting blijven alle 17 KBO-scholen weg uit het zwembad. De veiligheid van onze kinderen is prioritair", zegt Van Driessche.


Michael Schouwaerts, operationeel directeur van de Groep Sportoase, reageert beduusd op het afhaken van de scholen.


"De inhoud en de werking van het zwembad is grondig doorgesproken met Stad Oudenaarde wat heeft geleid tot een verwachtingskader dat door beide partijen is goedgekeurd. In de praktijk blijken sommige scholen verwachtingen te hebben die op voorhand niet bekend waren en wij proberen deze, waar mogelijk, positief te beantwoorden. Bij sommige oplossingen gaat dat snel, andere vragen iets meer tijd omdat er zaken op maat gemaakt- of besteld moeten worden. Belangrijk is wel dat structurele aanpassingen aan planning of infrastructuur steeds moeten gebeuren in overleg met Stad Oudenaarde en in een evenwicht met de belangen van andere bezoekers, een zwembad wordt namelijk gebruikt door meerdere organisaties én door individuele bezoekers.


Onze medewerkers gaan geen enkele vraag uit de weg en hebben hier al veel energie in gestoken. Wij zullen dat ook blijven doen en constructief naar oplossingen blijven zoeken, maar dat gebeurt volgens ons in overleg met de betrokken partijen en niet via de media", besluit Schouwaerts.