'Fietelgangers' slaan de handen in elkaar voor project 'Rietjes huis'

Foto André Marlier

Om het huisje, waar wijlen Henri De Bleecker woonde, van sloop te vrijwaren, slaan 'Fietelgroepen' de handen in elkaar. Dit om deze eigendom van de kerkfabrlek naast het huisje waarin de Heemkring is ondergebracht op te smukken.


Ze willen er de rest van het archief en het mtaeriaal dat op de zolder ligt van wijlen Heemkringbezieler Christ Delarue onderdak geven. 'Fietelgangers' Franky De Groote, Koen Staelens, Marc Grypdon,Olivier De Schrijver, Marc De Vrieze, Bob Crombez en Geert Vermeersch hopen op financiële steun van sympatisanten voor het 'Rietjes huis'-project ,waarvoor de kosten op 10.000 euro worden geraamd.


 


(MAN)