"Deinzestraat maakt veel te veel lawaai!"

In de Deinzestraat meten de bewoners 91,5 decibel.
Foto De Coster In de Deinzestraat meten de bewoners 91,5 decibel.
"Onze straat maakt veel te veel lawaai", vinden bewoners van de Deinzestraat, die Oudenaarde met Kruishoutem verbindt. Samen met de partij Groen hebben ze geluidsmetingen gedaan. "Een vrachtwagen die hier over de betonweg dendert, levert soms meer dan 90 decibel", toonden ze gisteren. "Ook de gewestweg N60 verzooraakt almaar meer geluidshinder", zegt oppositieraadslid Steven Bettens (Groen).

"Onze klachten zijn eigenlijk niet nieuw, maar de hinder wordt wel alsmaar groter", zegt René Lemarcq. Hij woont langs de Deinzestraat, een macadamweg. "Die betonplaten zijn tegenover elkaar verschoven, waardoor er op veel plaatsen niveauverschillen en ook verwijde voegen zijn ontstaan. Auto's en vrachtwagens die daar over rijden, veroorzaken heel veel lawaai. Regelmatig zie ik hier zelfs bestuurders stoppen om te kijken of ze geen lekke band hebben", getuigt René.


"Jaren geleden heb ik, samen met mensen uit de hele buurt, een petitie ondertekend met de vraag om hier iets aan te doen. Niets er daarmee gebeurd. Alleen is het verkeer alleen nog toegenomen en gaat de staat van het wegdek er verder op achteruit. De oplossing? Een overlaginging in asfalt. Daarover zoud het verkeer veel zachter 'bollen' en dus minder trillingen en lawaai veroorzaken", gelooft René.


Samen met enkele buren en partijleden van Groen heeft René gisteren geluidsmetingen gedaan. "Een vrachtwagen die hier over de betonweg dendert, levert soms meer dan 90 decibel. Vandaag hadden we zelfs een piek van 92,8", toonden ze gisteren.

Ook N60

De Deinzestraat is lang niet de enige probleemweg in Oudenaarde: de N60 is dat nog veel meer", pikt oppositieraadslid Steven Bettens (Groen) in. "De komende jaren investeert het Vlaams Gewest drie miljoen euro om te zorgen voor een vlotter verkeer op de N60. Dat betekent: meer verkeer en ook meer verkeersoverlast. Tegelijk hebben we ook gezien, dat er overal naast de gewestweg veel bomen en struiken zijn verdwenen. Nochtans zou het omgekeerde moeten gebeuren: door meer groen langs de weg aan te planten, demp je niet allen het geluid, maar hou je ook het fijn stof tegen", suggereert Bettens. Hij vindt dat stad en gewest zelfs moeten overwegen om op de meest hinderlijke plaatsen zelfs geluidsschermen op te trekken. (DCRB)