2,5 miljoen voor fietspaden Averboodse Baan in Laakdal

De Vlaamse administratie Wegen en Verkeer kondigt nog een resem studies en werkzaamheden aan op wegen.

HOOGSTRATEN. Op een stukje van 800 meter in de Gelmelstraat komt er een fietspad. De uitvoering in 2019 wordt geraamd op 500.000 euro. Voor de N14 (Strijbeek) staat 600.000 euro in 2017 gepland. Er is nog eens 500.000 euro beschikbaar voor de heraanleg van vanaf Klein Eyssel tot aan de grens.


GEEL. Dit jaar wordt een studie opgestart voor de heraanleg van een gedeelte van de Antwerpseweg (200.000 euro). Er zijn aanpassingen gepland aan de kruispunten van de Kanaalweg-Industrielaan (N156). Voor de onteigeningen en de werken is tot 2019 ongeveer 1,9 miljoen euro uitgetrokken. Er komt bovendien een studie in 2018 voor de verbetering van de verbindingsweg tussen Mol en Geel (100.000 euro).


MOL. Er zijn plannen voor een fietspad langs Postel. Voor onteigeningen wordt er in 2018 500.000 euro vrijgemaakt. Voor de Zuiderring staat structureel onderhoud gepland in 2019: 1,5 miljoen euro. De talud van de spoorwegbrug wordt dit jaar aangepakt voor 400.000 euro.


MEERHOUT/LAAKDAL. Fietspadproject Gestelsesteenweg: 700.000 euro heeft AWV klaargezet voor onteigeningen in 2019. Studie voor een fietspad langs de N127 (150.000 euro in 2017. Voor het fietspadenproject langs de N156 (Averboodse Baan) is 2,5 miljoen uitgetrokken in 2018 voor de onteigening en uitvoering. De studie wordt dit jaar uitgevoerd.


GROBBENDONK. Onteigeningen voor fietspaden langs de Poederleseweg (N153): 350.000 euro in 2018 en 2019. In 2019 staat de aansluiting van de Industrielaan op de snelweg E313 gebudgetteerd voor één miljoen euro.


ARENDONK/RETIE. Brug 5 (Arendonk) wordt gerenoveerd en daarvoor is dit jaar 100.000 euro vrijgemaakt. Voor de ontdubbeling van een stukje fietspad op de N118 is in 2019 500.000 euro uitgetrokken. Verdere aanleg van de ring rond Retie met 1,25 miljoen euro in 2018.


KASTERLEE. Fietspadproject langs de Poederleesteenweg: 300.000 euro voor onteigeningen in 2017. (VTT)