Tot volgende week eenrichtingsverkeer in Beekstraat

Vertommen

De werken in de Beekstraat veroorzaken meer verkeershinder dan voorzien, daarom heeft het schepencollege beslist om de Beekstraat tussen de Stationsstraat en de Kauwereelstraat enkel richting te maken. De werken zullen vermoedelijk nog duren tot en met dinsdag 18 februari 2020.

Hierdoor zal de Beekstraat tussen de Stationsstraat en de Kauwereelstraat tijdelijk een eenrichtingsstraat worden. Fietsers en bromfietsers klasse A. zullen wel mogen passeren. Voor het gewone verkeer, zwaar verkeer en bussen is er een omleiding via de Kauwereelstraat en de Stationsstraat. Voor het busvervoer richting Leuven wordt Halte Bareel vervangen door halte Oud-Station.