Toch nog vierde en vijfde stille drukjacht op everzwijnen in Meerdaalwoud

Derde stille drukjacht in Oud-Heverlee ter beteugeling van de te grote populatie
Vertommen Derde stille drukjacht in Oud-Heverlee ter beteugeling van de te grote populatie
Op 31 januari en 14 februari zullen er twee bijkomende stille drukjachten georganiseerd worden op everzwijnen in een beperkte oppervlakte van het Meerdaalwoud nabij Wallonië. Tijdens de drie voorbije drukjachten in Oud-Heverlee werden een kleine twintig evers geschoten. Op een populatie van naar schatting honderd dieren is dat te weinig om een sterke groei effectief te counteren.

In het Meerdaalwoud vinden twee bijkomende drukjachten plaats op 31 januari en 14 februari. Op strategische locaties werden 45 hoogzitten geplaatst. Op die positie heeft de jager een goed overzicht en wordt elk schot opgevangen in de grond, het risico op een verloren kogel is zo onbestaande. Vijftig trackers in fluorescerende kledij wandelen in groepjes rustig door het bos. In tegenstelling tot een drijfjacht worden de dieren niet opgejaagd, zodat ze rustig in beweging komen en de hoogzit naderen vanwaar een veilig schot kan gelost worden.

Illustratie derde en laatste stille drukjacht in Oud-Heverlee ter beteugeling van de te grote populatie
Vertommen Illustratie derde en laatste stille drukjacht in Oud-Heverlee ter beteugeling van de te grote populatie

“Deze methode wordt al decennia met succes toegepast in Duitsland, in de Ardennen en de laatste jaren ook in Vlaanderen. Het wildbeheer kan zo veilig en op amper enkele dagen tijd en met beperkte hinder worden uitgevoerd. Daarbij worden landbouwers, jagers, natuurbeheerders en gemeentebesturen actief betrokken om een breder draagvlak te doen ontstaan, zowel voor de gewenste aanwezigheid van dit iconische zoogdier in onze bossen als voor de noodzaak op actief beheer ervan”, klonk het bij het Agentschap Natuur en Bos. “Om de veiligheid nog beter te waarborgen wordt het betrokken gebied tijdens de stille drukjacht voor het publiek en andere boswerkzaamheden afgesloten. Een klein deel van het Meerdaalwoud tussen de Kromme dreef, het Waals gewest, de N25 en de Nethensebaan zullen op die twee dagen tussen 8 en 14 uur afgesloten worden. Het verbod zal aan alle toegangspaden geafficheerd worden. Wandelaars worden al vroeger ingelicht via de vaste infoborden.”

Tussen 1958 en 2008 werden er in onze provincie amper everzwijnen gezien. Vanaf 2012 werden er in het Meerdaalwoud everzwijnsporen gesignaleerd en vanaf 2016 werden de eerste biggen waargenomen, wat wees op een gevestigde populatie die werd aangedreven uit het Waalse landsdeel.

“Normaal gezien houden voedselschaarste, strenge winters en natuurlijke vijanden de everzwijnenpopulatie onder controle. Strenge winters zijn niet meer vanzelfsprekend, natuurlijke vijanden ontbreken en aan voedsel zoals eikels en maïs, is geen gebrek. Daardoor stijgt de populatie snel, vooral in de Dijlevallei en het Meerdaalwoud”, wist Bart Meuleman van het Agentschap Natuur en Bos. “Everzwijnen hebben zowel een positieve als een negatieve impact op hun omgeving. Ze spelen een cruciale rol in de natuurlijke verjonging van soorten als eik en beuk. Een te grote populatie kan het ecologisch evenwicht in bos- en natuurgebieden ernstig verstoren en schade veroorzaken. Landbouwers signaleerden dit al enkele keren, ook werden verschillende tuinen ’s nachts omgewoeld en was er één verkeersongeval. Dat was een aanrijding met een robuuste mannelijke ever”, vervolgde hij. “Preventieve maatregelen, zoals het afspannen van tuinen of sportterreinen grenzend aan bosgebied, schrikdraad rond geïsoleerde landbouwpercelen en het aanlijnen van honden zijn nuttig, maar onvoldoende. Ze moeten doordacht bejaagd worden. Ze zijn slim en weten waar het veilig is en waar niet. Als ze actief bejaagd worden in landbouwgebieden, zullen ze die plaatsen snel mijden en zich terugtrekken in de grote natuurgebieden, waar het rustig en veilig is. Zo zullen ze maximaal uit tuinen en akkers wegblijven.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.