Stille drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

Een everzwijn, te zien op de wildcamera.
Repro ADPW Een everzwijn, te zien op de wildcamera.
Sinds 2016 is er, na lange afwezigheid, weer een gevestigde populatie everzwijnen in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei. “Everzwijnen zijn ongevaarlijk voor de mens, maar kunnen wel schade en overlast veroorzaken. Ze verstoren ook het ecologische evenwicht in onze bossen. Aangezien preventieve maatregelen niet volstaan om de populatie te stabiliseren of te doen afnemen, organiseert Natuur en Bos stille drukjachten in de Doode Bemde en het Meerdaalwoud. Zo kan het wildbeheer op een veilige manier, op een beperkt aantal dagen en met een beperkte verstoring worden uitgevoerd. 

“Dit jaar worden er nog twee drukjachten georganiseerd: op 3 december en 9 december. Op donderdag 28 november vond er nog een drukjacht plaats”, zeggen woordvoerder Marie-Laure Vanwanseele en Bart Meuleman, regiobeheerder Meerdaal.

Tussen 1958 en 2008 werden er in Vlaams-Brabant - op een zeldzame doortrekker na - geen everzwijnen waargenomen. In 2016 werden de eerste biggen waargenomen in het Meerdaalwoud, zodat we nu weer van een gevestigde populatie kunnen spreken.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de dieren vanuit Wallonië naar het Meerdaalwoud, het Heverleebos en de Dijlevallei gemigreerd. Everzwijnen zijn gebonden aan grote loofbossen en de dieren spelen een belangrijke rol in de natuurlijke verjonging van soorten als eik en beuk. In normale omstandigheden houden voedselgebrek, strenge winters en natuurlijke vijanden een everzwijnenpopulatie onder controle. Strenge winters worden steeds zeldzamer, natuurlijke vijanden ontbreken en aan voedsel (maïs, eikels) is in ons landschap geen gebrek. Daardoor nam de populatie snel toe ten zuiden van Leuven, maar ook elders in Vlaanderen.

“Zo’n onevenredig grote populatie zorgt voor heel wat problemen. Landbouwers lijden schade en privétuinen worden omgewoeld tijdens nachtelijke everzwijnbezoeken. Er werden meerdere verkeersongevallen met everzwijnen geregistreerd en ook in de bos- en natuurgebieden verstoort een overpopulatie het ecologisch evenwicht. Wie de dieren niet bedreigt of insluit, loopt geen gevaar, maar er was wel al een melding van een loslopende hond die stevig werd aangepakt door een everzwijn”, zeggen Meuleman en Vanwanseele.

Centraal meldpunt voor schade

De aanwezigheid van everzwijnen wordt door Natuur en Bos en de jachtrechthouders nauwgezet opgevolgd via wildcamera’s. “Er is ook een centraal meldpunt (e-loket) waar burgers schade kunnen registreren. De voorwaarden voor een eventuele vergoeding voor schade worden beschreven op onze website. Het nemen van preventiemaatregelen, zoals het afrasteren van tuinen en akkers, staat daarbij centraal”, vertelt Meuleman.

In de winter van 2019-2020 wordt het aantal stille drukjachten in de regio opgedreven tot zeven, en wordt - waar afschot niet mogelijk is - met een vangkooi gewerkt. Er worden drukjachten georganiseerd in het Meerdaalwoud ten zuiden van de Maurits Noëstraat, in de Doode Bemde en mogelijk in de Laanvallei. In eerste instantie dus niet in het Heverleebos. De actie loopt parallel met drukjachten in de aangrenzende gebieden in Wallonië. Dit jaar worden er nog stille drukjachten georganiseerd op 3 december (Meerdaal-Oost) en 9 december (Meerdaal-West), telkens van 8 tot 13.30 uur.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.