Stem mee voor energiebesparing in Oud-Heverlee

De gemeente Oud-Heverlee heeft twee projecten ingediend om energie te besparen. De gemeente wil nieuwe beglazing voor GBS De Letterberg en een efficiënte stookinstallatie voor de bib van Haasrode.


Het Vlaams Energieagentschap lanceerde begin mei de oproep 'stroomversnellers'. Gemeentebesturen konden projectvoorstellen indienen rond de thema's energie-efficiëntie, elektrische mobiliteit, groene warmte en groene stroom.


Ook Oud-Heverlee diende twee projecten in: nieuwe beglazing voor GBS De Letterberg en een efficiënte stookinstallatie voor de bibliotheek van Haasrode.


Het is nu aan de inwoners om te stemmen voor de projecten. Als een procent deze projecten steunt, kunnen ze tot achtduizend euro aan subsidies verzamelen.


Alle informatie vindt u op www.stroomversneller.be (SVDL)