Sanering Leigracht in Oud-Heverlee is voltooid

De Leibeek in Oud-Heverlee is weer gezond.
VERTOMMEN De Leibeek in Oud-Heverlee is weer gezond.

De provincie Vlaams-Brabant heeft de Leigracht in de Doode Bemde in Oud-Heverlee gesaneerd om de ecologische toestand van de beek te verbeteren. De saneringswerken aan de Leigracht in het natuurreservaat De Doode Bemde waren noodzakelijk omdat jarenlange lozingen van afvalwater leidden tot de afzetting van een vervuilde sliblaag op de bodem van de beek. Ondertussen is het rioleringsstelsel sterk uitgebouwd en wordt het afvalwater naar een waterzuiveringsinstallatie geleid, waardoor de Leigracht niet langer het huishoudelijk afvalwater ontvangt.

“Daarom is het zinvol om nu de vervuilde sliblaag voorgoed te verwijderen en zo de oorspronkelijke toestand van de beek te herstellen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Dankzij deze slibruiming zal de vallei van de Leigracht weer kunnen evolueren naar een ecologisch meer waardevolle toestand, zodat er opnieuw meer leven in en rond het water te vinden zal zijn.”

De werken kaderen binnen het natuurinrichtingsproject ‘Dijlevallei’ en verliepen in samenwerking met de gemeente Oud-Heverlee, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.