Petitie wordt gevolgd: verkeersfilter Brainestraat vroegtijdig stopgezet

De Brainestraat.
Vertommen De Brainestraat.
Het proefproject met de verkeersfilter in de Brainestraat wordt vroegtijdig afgebroken. De verkeersfilter zorgde voor erg veel beroering binnen Oud-Heverlee de afgelopen weken en buurtbewoners stelden zelfs een petitie op om terug naar de oude situatie gaan. Die petitie telde 876 handtekeningen en werd dinsdagavond in de -afgeladen volle- raadzaal van de gemeenteraad afgegeven. Daarop besliste de meerderheid om de verkeersfilter stop te zetten na zes weken in plaats van na de geplande twaalf. Opmerkelijk ook: geen onmiddellijke stopzetting, maar pas vanaf 14 oktober.

Een overwinning voor de petitiehouders op de gemeenteraad dinsdagavond. Renilde Vansina, die de online petitie startte, is tevreden. “Het is goed dat de gemeente naar een oplossing is gaan zoeken die breder is dan één straat. Het probleem was dat de ‘verkeersfilter’ in de Brainestraat er gekomen is nadat er bij twintig respondenten uit de Brainestraat en de Kloosterstraat een enquête is afgenomen. Daar waren vijftien mensen voor de verkeersfilter. Maar je kan zo’n beslissing toch niet nemen op basis van de mening van twintig mensen, die zelfs niet allemaal akkoord gaan? De verontwaardiging was groot en daarom hebben wij op twee weken tijd, los van partijpolitieke belangen en via verschillende kanalen bijna 900 handtekeningen verzameld, die bijna allemaal komen van mensen uit de gemeente. De bevolking van Oud-Heverlee geeft hiermee een duidelijk signaal: de mensen zijn het niet eens met deze afsluiting”, vertelt Vansina.

Petitiehouder Renilde Vansina tijdens de gemeenteraad van Oud-Heverlee. Foto: rv
vertommen Petitiehouder Renilde Vansina tijdens de gemeenteraad van Oud-Heverlee. Foto: rv

Het schepencollege nam deze maatregel, voorlopig voor een proefperiode van twaalf weken, om tegemoet te komen aan de klachten van de bewoners van de Brainestraat over sluipverkeer.

“Maar voor heel wat inwoners is deze straat helemaal geen sluipweg maar gewoon de kortste weg naar en van Leuven voor wie in Vaalbeek en Pragen woont; naar en van Vaalbeek voor wie in de Duivenstraat, Banhagestraat en omliggende straten woont. Deze inwoners worden nu verplicht om te rijden en nodeloos in de file te staan. Bovendien doet het kanaliseren van het verkeer langs de Naamsesteenweg en Onze-Lieve-Vrouwstraat de verkeersdrukte op deze al uiterst drukke wegen toenemen en leidt dit op het kruispunt van beide wegen tot filevorming die op piekmomenten evolueert naar een verkeersinfarct. De leefbaarheid voor de omwonenden komt hierdoor verder in het gedrang: lawaaihinder, luchtvervuiling, hinder bij het in- en uitrijden, onveilige situaties, enzovoort. Daarom vroegen we om de afsluiting ongedaan te maken en een participatief besluitvormingsproces te starten om tot een oplossing met een breed draagvlak te komen”, zegt Vansina.

Een afgeladen volle zaal tijdens de gemeenteraad van Oud-Heverlee. Foto: rv
vertommen Een afgeladen volle zaal tijdens de gemeenteraad van Oud-Heverlee. Foto: rv

Het gemeentebestuur volgde de redenering ook, zij het gedeeltelijk. De verkeersfilter wordt opgeheven, maar nog niet onmiddellijk.

“Wij hebben besloten om niet op in te gaan op deze vraag. De oorspronkelijke looptijd van deze proefopstelling (twaalf weken) zal wel teruggebracht worden naar zes weken. Deze periode is nodig om voldoende relevante informatie te verzamelen, om een grondige evaluatie mogelijk te maken. Op maandag 14 oktober zullen we voorlopig terugkeren naar de vroegere situatie. Bij de evaluatie van deze proefopstelling zullen we ons niet alleen baseren op cijfermateriaal, maar ook rekening houden met alle signalen van inwoners, positieve en negatieve. De petitie is daarbij een belangrijk, maar zeker niet het enige signaal”, zo klinkt het bij meerderheidspartij CD&V. Sommigen konden begrip opbrengen voor deze uitleg, anderen begrepen niet dat het proefproject niet onmiddellijk (of na een kleine overgangsfase) kon worden geannuleerd.

Infovergadering

“We zullen op verschillende manieren in volle transparantie in dialoog gaan over de resultaten van deze proefopstelling. We roepen hiervoor een gemeenteraadscommissie bijeen op 7 november. De verkeersraad, de politie en natuurlijk onze eigen dienst mobiliteit zullen nauw betrokken worden. In de geplande infovergadering van 25 november zullen we ook naar alle inwoners toelichting geven bij de resultaten van de proefopstelling en hen uitnodigen om in kleine groepjes mee te denken over de resultaten. Daarnaast zullen we in een burgerpanel inwoners uit de betrokken straten samen in dialoog brengen. Een eventuele volgende opstelling valt ten vroegste begin 2020 te verwachten. Voor de start van een nieuwe opstelling zullen we breed informeren”, zo vertellen ze bij CD&V Oud-Heverlee.

“Ondertussen worden er ook voor de Onze-Lieve-Vrouwstraat bijkomende maatregelen uitgewerkt, in dialoog met de bewoners. Het bestuur blijft ook in nauw overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, rond de heraanleg van de Naamsesteenweg. Zo willen we werken aan een integrale, globale verbetering van de verkeersveiligheid”, besluit de CD&V.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.