Drukjacht op everzwijnen in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei gaat verder

Het Meerdaalwoud.
ToerismeVlaamsBrabant Het Meerdaalwoud.
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid organiseerde de voorbije week samen met jagers, landbouwers, natuurbeheerders en heel wat vrijwilligers 3 zogenaamde stille drukjachten op everzwijnen. 

In totaal werden in het Meerdaalwoud, de Dijlevallei en natuurgebieden 55 everzwijnen geschoten, waarvan 44 op Vlaams en 11 op Waals grondgebied. Hiermee komt het gestelde doel van minstens 80 stuks dit jaar op het Vlaamse gedeelte in zicht. “Dit afschot is om schade aan omliggende landbouwgronden te beperken en om de veiligheid op de weg te verhogen”, stelt Natuur en Bos. “In de aangrenzende tuinen en in de natuurgebieden zelf zorgen deze dieren voor heel wat schade wanneer de wildstand blijft toenemen zoals dat de voorbije jaren het geval was. Er zit immers geen natuurlijke rem op het aantal everzwijnen in een gebied als er volop voedsel voorradig is. En dat is hier het geval: veel eikels en beukennootjes in de bossen en uitgestrekte maisvelden eromheen. Er zijn ook geen natuurlijke vijanden voor de everzwijnen zoals wolven of beren.” Deze winter is nog één jachtdag gepland, op 7 februari in de Dijlevallei.