Digitale bouwaanvraag en omgevings-vergunning

De gemeente Oud-Heverlee zal voorlopig niet overschakelen op de 'omgevingsvergunning'. Vanaf eind deze maand geldt echter wel de verplichte digitale indiening van stedenbouwkundige aanvragen met samenwerking van architect. De Vlaamse Regering nam de beslissing om de omgevingsvergunning in werking te laten treden op 23 februari. De omgevingsvergunning betreft het samenvoegen van de huidige afzonderlijke procedures tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige en milieuvergunning naar één procedure tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Aan de Vlaamse gemeenten wordt echter de optie geboden om uitstel te vragen tot maximaal 01 juni en dat uitstel heeft Oud-Heverlee gekregen. Verdere informatie over de digitale bouwaanvraag en de overschakeling op de omgevingsvergunning kan teruggevonden worden op de website www.omgevingsloket.be. (KHK)