College geeft vandaag advies over bomenkap Expresweg

De Expresweg, met de geviseerde bomen in de middenberm.
Foto Vertommen De Expresweg, met de geviseerde bomen in de middenberm.
De plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de bomen in de middenberm van de Expresweg in Blanden en Haasrode te vellen, stuiten op het nodige protest van omwonenden.

De plannen van het AWV werden een kleine maand geleden bekendgemaakt. Volgens het agentschap zijn de bomen te groot, waardoor ze de straatverlichting blokkeren. Daarom zouden ze vervangen moeten worden door een haag.


Maar intussen werden al verschillende bezwaarschriften ingediend. Vooral de verwachte geluidshinder en de mogelijke gevolgen voor de bijenpopulatie worden als argumenten naar voren geschoven. Bovendien zouden de bomen in de zomermaanden ook welkome verkoeling bieden aan wie er in de file staat, zo viel op sociale media te lezen.


Burgemeester Alexander Binon (N-VA) moet vandaag op de collegezitting van de gemeente de knoop doorhakken en advies geven over de plannen aan de bestendige deputatie. Die zal dan bepalen over de bomenkap groen licht krijgt. "Als groenste gemeente van Vlaanderen zijn we principieel gekant tegen de bomenkap", zegt burgemeester Binon. "Er werden tal van bezwaarschriften ingediend, zelfs door mensen uit mijn eigen partij. Als het om veiligheidsredenen echt moet, dan zullen de bomen wel verdwijnen. We kunnen het ons niet veroorloven dat er eentje op een huis zou vallen. Als college moeten we nu de pro's en contra's afwegen, en dan advies geven." (SVDL)