Voetpad moet sluipweg smaller doen lijken

DE MANSTEEN, GOED VOOR 300 AUTO'S PER SPITSUUR, WORDT AANGEPAKT

De sluipweg Mansteen krijgt in het najaar een volwaardig voet- en fietspad.
Mozkito De sluipweg Mansteen krijgt in het najaar een volwaardig voet- en fietspad.
De Mansteen, de meest beruchte sluipweg in Opwijk, krijgt eindelijk een volwaardig voetpad. Tijdens de spitsuren slikt het smalle verbindingswegje naar Merchtem en Asse zo'n driehonderd auto's per uur. De ingreep moet niet alleen de zwakke weggebruikers ten goede komen, maar de straat ook smaller doen lijken.

De Mansteen is een zijstraat van de drukke Steenweg op Vilvoorde. Tijdens de spitsuren vormt de straat een gedroomde sluipweg voor honderden automobilisten die de verkeersdrukte willen omzeilen. Zij banen zich een weg tussen de velden en enkele woonbuurten, om langs de gemeentegrenzen van Opwijk, Merchtem en Asse de industriezone in Mollem te bereiken.


Drie jaar geleden beslisten de drie betrokken gemeentebesturen al om verkeersremmende maatregelen te treffen. "We hebben toen beslist om op verschillende plaatsen schakeringen in te voeren met behulp van betonblokken", zegt mobiliteitsschepen Johan Deleu (N-VA). "Maar zowel Asse als Merchtem hebben die maatregelen intussen teruggeschroefd. Alleen op het kruispuntje aan de Sleewagen zijn de betonnen constructies overeind gebleven. Maar dat volstaat niet."


Op het grondgebied van Opwijk bleven de betonblokken wel overeind. "We willen automobilisten ontmoedigen om deze weg te gebruiken, en dat kan op deze manier", zegt Deleu. "Bovendien halen we zo ook de snelheid omlaag. Met de aanleg van een voetpad willen we ook nog eens de veiligheid van de zwakke weggebruiker verhogen."

Mozkito

Geen onteigeningen

Het nieuwe voetpad wordt tussen de Steenweg op Vilvoorde en het Grootveld aangelegd. "Het wordt een voet- en fietspad van twee meter breed", klinkt het. "Onteigeningen zijn niet nodig, want we beschikken over voldoende plaats tussen de rooilijn van de woningen en de greppel van de straat. De eigenlijke rijweg blijft 4,20 meter breed en wordt niet versmald. Maar dankzij het voetpad zal de straat visueel wel smaller lijken." Meteen wordt ook de openbare verlichting vervangen. "De huidige betonnen verlichtingspalen staan op de plaats waar het voetpad moet komen. Die palen worden dus vervangen, en tegelijk zullen we de bovengrondse elektrische leidingen ondergronds brengen."


In een tweede fase moet ook het traject tussen het Grootveld en de grens met Merchtem een voet- en fietspad krijgen. "Maar dat zal voor de volgende legislatuur zijn", aldus schepen Deleu. "We hadden het voetpad ook meteen kunnen doortrekken, maar dat is een kwestie van keuzes maken. Ook op het Eeksken en in de Droeshoutstraat was er nood aan verbeteringswerken. En we hebben alleszins een eerste stap gezet om de Mansteen opnieuw leefbaar te maken voor fietsers en voetgangers." De werken starten in het najaar.