Geen nieuwe woningen in Rubensveld: gebied wordt omgezet in open ruimte

De plannen voor de komst van een nieuw woonproject belandden in de prullenmand.
Mozkito De plannen voor de komst van een nieuw woonproject belandden in de prullenmand.
Het geplande woonuitbreidingsproject in het Rubensveld in Opwijk is definitief van tafel geveegd. Het gebied wordt omgezet in open ruimte.

De omwonenden van het Rubensveld strijden al sinds 2012 tegen de komst van meer dan 50 nieuwe woningen in hun buurt. De gemeenteraad zette zopas unaniem het licht op groen om zowel het Rubensveld als de Korruit om te zetten van woonuitbreidingsgebied naar open ruimte. “Er is geen behoefte om hier bijkomende woningen te voorzien, zeker omdat er nog zoveel projectzones beschikbaar zijn in woongebied, zoals de zone Van Breuze en Walleke”, meldt schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA). “Bovendien is Rubensveld ook niet goed gelegen, het ligt te ver van het centrum en voorzieningen. Ook uit de resultaten van de Bouwmeesterscan bleek dat we dit gebied beter vrijwaren van bebouwing. Bovendien is een gedeelte van het Rubensveld ingekleurd als watergevoelig open ruimte gebied. De recente droogte drukt ons ook hier met de neus op de feiten, we moeten minder verharden zodat water makkelijker in de bodem kan dringen.”

Ook woonuitbreidingsgebied Korruit wordt herbestemd naar open ruimte. “Dit gebied werd reeds aangeduid ter compensatie van ingenomen agrarisch gebied op andere plaatsen in de gemeente”, vervolgt De Coninck.

Wat de concrete invulling van de gebieden betreft, en of de nieuwe bestemming landbouw, natuur of ruimte voor water wordt, moet nu blijken uit het onderzoek voor de opmaak van het ruimtelijk structuurplan. De opmaak van beide plannen kost 30.000 euro.