CD&V vreest voor veiligheid van kinderen aan nieuwe poel: Schepen wacht op risico-analyse

Jeroen Eenens van CD&V aan de nieuwe poel.
rv Jeroen Eenens van CD&V aan de nieuwe poel.
Moeten er aan een poel aan een nieuw speelterrein voor de Opwijkse jeugd aan De Vlaamse Staak extra maatregelen genomen worden om te voorkomen dat kinderen er kunnen verdrinken? Het gemeentebestuur wil een gespecialiseerd bureau inschakelen om dat te weten te komen maar fractieleider Jeroen Eenens van oppositiepartij (CD&V) vindt dat het antwoord duidelijk is. 

“Er werden al kanttekeningen gemaakt de voorbije maanden en zelfs intercommunale Haviland wijst al alle verantwoordelijkheid af”, zegt Eenens. “Ofwel moet het waterpeil in die poel verlaagd worden ofwel moet de poel afgeschermd worden. Voor ons is het duidelijk maar drie maanden voor de officiële opening is het schepencollege nog steeds op zoek naar een instantie die een analyse wil maken. Dat zegt genoeg.” 

Schepen van Jeugd Inez De Coninck (N-VA) ziet het anders. “Wij hopen nog steeds een bureau te vinden dat een risico-analyse kan maken”, zegt De Coninck. “Ik ben er helemaal niet zo zeker van dat we extra maatregelen moeten nemen. Het waterpeil verlagen zal het risico op verdrinking niet wegnemen en over een omheining kunnen kinderen ook klimmen. Ouders hebben ook een verantwoordelijkheid op te nemen en moeten toezicht uitoefenen op hun kinderen. Net omdat de vraag zo complex is willen we beroep doen op specialisten.”