Beschermd schooltje wordt verkocht

GEMEENTE WEET NIET MEER WAT AAN TE VANGEN MET GEBOUW

De voormalige jongensschool langs de Steenweg op Aalst werd negen jaar geleden beschermd als monument.
Foto Mozkito De voormalige jongensschool langs de Steenweg op Aalst werd negen jaar geleden beschermd als monument.
Het gemeentebestuur van Opwijk gaat de voormalige jongensschool van Nijverseel verkopen. Het statige gebouw, ontworpen door de vermaarde Opwijkse architect Paul Semal, werd in 2009 beschermd als monument. De heemkring maakt zich zorgen over de toekomst van het pand.

De gemeentelijke jongensschool van Nijverseel dateert van 1938 en werd opgetrokken in modernistische stijl. De school telde destijds drie graadklassen. Door een daling van het aantal leerlingen werd de school in 1976 gesloten. Het gebouw werd nadien nog onder meer gebruikt als bibliotheek, heemkundig archief en tekenacademie.


Maar de school staat tegenwoordig leeg, en wordt nu verkocht omdat het gemeentebestuur niet langer weet wat ermee aan te vangen. Tot het einde van deze maand werd het gebouw verhuurd aan Groep Intro, een vereniging die laaggeschoolde jongeren begeleidt en hen aan een job helpt. "Maar de huur van het gebouw werd opgezegd en Groep Intro is intussen al verhuisd naar een nieuwe locatie", zegt burgemeester Albert Beerens (Open Vld). "Wij hebben zelf ook geen plannen meer met het gebouw. In Mazenzele gaan we een nieuwe feestzaal bouwen en in Opwijk-centrum wordt het Hof Ten Hemelrijk gerenoveerd. Het is niet langer nodig om dit gebouw te behouden."

Geen openbare verkoop

Het gemeentebestuur doet voor de verkoop een beroep op een gespecialiseerd bureau. "We gaan het gebouw niet openbaar verkopen", zegt Beerens. "Het aangestelde bureau zal een beschrijving van het pand opmaken, en de voorwaarden en een bestek opstellen. Wij hopen dat het gebouw nog voor het einde van het jaar een nieuwe eigenaar heeft."


Dat de gemeente een beschermd gebouw van de hand doet, vormt volgens de burgemeester geen probleem. "Wij kunnen er niets mee aanvangen, en de nieuwe eigenaar zal het sowieso in zijn oorspronkelijke vorm moeten behouden", klinkt het. "Hij zal dus rekening moeten houden met de specifieke eisen van Onroerend Erfgoed. De school beschikt naast het gebouw overigens ook over een grote speelplaats."


De nakende verkoop van de school veroorzaakt wel onrust bij Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM). "Wij vragen ons af wat de toekomst van dit gebouw zal worden", zegt voorzitter Ingo Luypaert. "In de meerjarenbegroting lezen we dat de school 300.000 euro zou moeten opleveren. Maar dat lijkt ons geen marktconforme prijs. Bovendien zijn enkele verenigingen ook vragende partij voor een nieuw onderkomen. Zouden we niet beter eerst onderzoeken of het schoolgebouw daarvoor in aanmerking komt?"