Oppositie verwijt meerderheid belangenvermenging

Oppositiepartij Inzet verdenkt het gemeentebestuur van belangenvermenging. De partij nam het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan onder de loep en stelde vast dat daarin heel wat tegenstrijdigheden staan.

"Enerzijds stelt de tekst dat, op termijn, de bedrijven uit de dorpskernen moeten verdwijnen. Maar anderzijds voorziet de tekst wel een mogelijke uitbreiding van het bedrijf Vandevelde Beton, dat eigendom is van schepen Pierre Van de Velde. Het lijkt wel of een schepen zichzelf bedient met dit structuurplan", zegt oppositieraadslid Marijke De Vis (Inzet).

Volgens Inzet heeft het provinciebestuur dezelfde opmerkingen. "De provincie zegt ook dat er een heldere keuze moet gemaakt worden", zegt De Vis. "Je kan de industriële activiteiten binnen de kern niet afbouwen om aan het einde van de alinea te stellen dat er uitbreiding kan overwogen worden."

Platte politiek

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA) zijn de opmerkingen van Inzet 'platte politiek'. "Wij hebben de maatregelen voor Van De Velde Beton net strenger gemaakt", zegt ze. "Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het bedrijf wordt niet uitgebreid, maar herzien. Moest de oppositie dit dossier eens goed lezen, zouden ze begrijpen waarover het gaat." (WDS)