Opkuis zwartste punt pas klaar in 2019

FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS - ANTWERPEN | 48 gewonden in 2 jaar

De Franklin Rooseveltplaats is met voorsprong het drukste én gevaarlijkste verkeersplein van de stad Antwerpen. Tussen 2013 en 2015 raakten enkel op de hoek met de Van Ertbornstraat-Osystraat 48 mensen gewond bij ongevallen. Maar de stad heeft een plan: tegen 2019 wordt het plein verkeersluw.

Onoverzichtelijk en gevaarlijk: die omschrijving is van toepassing op de Franklin Rooseveltplaats. Vooral de 51(!) buslijnen zijn de leerkrachten en directie van het Atheneum een doorn in het oog. "Als de lange harmonicabussen de Osystraat indraaien, moet je uitkijken dat ze niet over je tenen rijden op het voetpad voor onze school. De oversteekplaatsen rond de school zijn ook onveilig. We zetten aan de basisschool aan de achterkant in de Pijlstraat elke dag gemachtigd opzichters in om de kinderen toch veilig de straat te kunnen laten oversteken", zegt Karin Heremans, directrice van het Atheneum. "Onze voorgevel kleurt dan weer helemaal zwart van de roet van al die bussen die pal voor onze deur staan te draaien".

De fietsersbond hekelde al herhaaldelijk de levensgevaarlijke situatie voor fietsers op het plein. Het fietspad dat van de Kipdorpburg richting de Gemeentestraat loopt is onveilig. Het voetpad erlangs is te smal en botsingen met uitstappende bus- en trampassagiers zijn legio. Afdraaiende auto's maken het nog gevaarlijker. Op andere plaatsen is er zelfs geen fietspad.

Niet fietsen

"Onze leerlingen komen nauwelijks met de fiets, de overgrote meerderheid komt met het openbaar vervoer of te voet. Een groot deel kan niet fietsen, daarom geven wij ze lessen 'veilig fietsen in het verkeer' op school", zegt Karin Heremans, directrice van het Atheneum. "Onze leerkrachten fietsen wel vaak naar school en met gevolgen: ik ken 5 collega's die al een zwaar ongeval op de fiets hebben gehad, hier of in de binnenstad."

De stad wil na het aansluitende Operaplein ook de Rooseveltplaats grondig aanpakken tegen begin 2019. "De heraanleg van de Franklin Rooseveltplaats maakt deel uit van het Brabo 2 project waarbij we buslijnen opvangen in busstations aan de rand van de stad en vervangen door nieuwe tramlijnen richting centrum", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis. "Het kwadrant met bussen voor het atheneum maakt plaats voor een groen voetgangersplein. Hierdoor verdwijnen er 7 van de 22 busperrons op het plein. De drie overblijvende busstations worden vereenvoudigd door gebruik te maken van busrotondes. Er komen brede fietspaden en een Velostation op het plein zelf. De taxihalteplaats blijft behouden."

De auto's op de Leien rijden via de tunnel onder het kruispunt met de Kipdorpbrug. Hierdoor worden de Leien van de De Keyserlei tot de Rooseveltplaats een nieuw autoluw plein, enkel bestemmingsverkeer naar de omliggende wijken wordt er nog toegelaten. De kruispunten ter hoogte van Kipdorpbrug en op de F. Rooseveltplaats worden vereenvoudigd om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden. Op het kruispunt van de F. Rooseveltplaats kan het verkeer enkel rechtdoor en rechtsaf, zodat er geen hinder is voor het verkeer uit de tegenovergestelde richting. Boven- en ondergronds komen er tastbare looplijnen voor mensen met een visuele beperking.

"We trekken de fietspaden op de noordelijke en zuidelijke leien door tot op het autovrije Operaplein." Maar ook in parallelwegen aan de buitenzijde van de Leien komen er fietspaden. "Momenteel wordt bekeken om samen met de renovatie van de Antwerp Tower het fietspad in de Van Ertbornstraat geheel aan te leggen tussen De Keyserlei en de Rooseveltplaats. Het fietspad in de Osystraat zal pas na de heraanleg van de Noordelijke leien doorgetrokken worden. Eerst moet het aantal bussen afgebouwd worden en de busbanen hertekend.

Een fietser slalomt tussen de auto's omdat het fietspad geblokkeerd is.
Laenen Een fietser slalomt tussen de auto's omdat het fietspad geblokkeerd is.
Directrice Karin Heremans.
Laenen Directrice Karin Heremans.
Als de harmonicabussen afdraaien, rijden ze op het voetpad.
Laenen Als de harmonicabussen afdraaien, rijden ze op het voetpad.