Minder dieren in opvangcentrum

In 2017 werden in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek 6.942 dieren opgevangen. Liefst 480 dieren minder dan in 2016.

In 2015 werden nog 7.967 dieren opgevangen: 1.025 dieren meer in vergelijking met vorig jaar. De cijfers komen uit het jaarverslag. Het populairste dier dat een tijdelijke thuis vond in het centrum vorig jaar was de egel (668 egels), gevolgd door de houtduif (601) en de tamme duif (423).


Voor het dalend aantal dieren dat zijn weg vond naar Opglabbeek, zijn er enkele verklaringen. Zo waren er minder grote inbeslagnames en het aantal merels is drastisch afgenomen door het Usutu-virus. Een andere soort die opvallend piekte in 2017 was de buizerd. Eind 2017 stond de teller op 144. "Dat heeft vooral te maken met de strengere winter begin 2017. Ook voor de everzwijnen (28) moet het centrum vaker uitrukken of onderdak bieden. Te wijten aan het grote aanbod van voedsel op de velden (maïs en granen) en in de bossen (eikels). Jagers hebben ook everzwijnen uitgezet. Ook op het vlak van verkeersveiligheid zorgen de everzwijnen samen met de reeën voor problemen. Wij kwamen tussen bij 18 ongevallen met everzwijnen", aldus Sil Janssen van het opvangcentrum.


(GBO)