Opent parking Financiën voor buurt?

Er duikt een oude piste op om de parkeerdruk in de Doorniksewijk, achter het station, te verlichten. Er is vooral nood aan een extra buurtparking. Een mogelijkheid is de parking van de federale overheidsdienst Financiën in de Hoveniersstraat, die 's avonds meestal leeg staat. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zegt nu dat de overheidsdienst bereid is om hierover te onderhandelen. De doorbraak is te danken aan federaal parlementair Roel Deseyn (CD&V), die druk zette. Eerdere pogingen van het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) om een akkoord te bereiken over het gedeeld gebruik van de parking, ketsten steeds af. "We gaan de onderhandelingen meteen heropstarten, nu er een opening is", zegt Parko-voorzitter en schepen Axel Weydts (sp.a). (LPS)