Nieuwe dorpskern tegen 2020

VOLGENDE WEEK AL VERKEERSPLATEAU OP OMSTREDEN KRUISPUNT

Aan basisschool Mandelbloesem staan bredere fiets- en voetpaden gepland, de parkeerzone wordt heraangelegd en de middengeleiders verdwijnen.
RV Aan basisschool Mandelbloesem staan bredere fiets- en voetpaden gepland, de parkeerzone wordt heraangelegd en de middengeleiders verdwijnen.
Het centrum van Oostrozebeke ondergaat tussen 2019 en 2020 een metamorfose. De Centrale Doortocht krijgt meer groen, een mooi plein voor de kerk en bredere fiets- en voetpaden. Op het omstreden kruispunt aan de Hoog- en Stationsstraat komt er wel volgende week al een verhoogd plateau om de verkeersveiligheid er te verbeteren.

"Dat er iets schort aan de inrichting van het centrum van onze gemeente, is een open deur intrappen", opent burgemeester Karl De Clerck (Oostrozebeke.nu). "Auto's rijden te snel, de fietser verdient beter, het oversteken van de weg is voor niemand een pretje, de kerkomgeving is geen aangename ontmoetingplek en vrachtwagens rijden nog te vaak door het centrum van onze gemeente. Toch werden de voorbije jaren belangrijke stappen gezet in de goede richting. De expresweg als omleiding voor vrachtwagens is al een tijdje een feit. Langsheen de Meulebekesteenweg, de Tieltsteenweg en de Hoogleenstraat liggen veilige fietspaden. Maar de herinrichting van de doortocht tussen de Dalakkerstraat en Ettingen wordt de kers op de taart." De inwoners kregen een eind geleden al de kans om het voorontwerp te bestuderen en na hun feedback is nu ook het definitieve plan voor de herinrichting klaar.

Het kruispunt van de Hoog- en Stationsstraat krijgt volgende week al een verhoogd plateau. In 2019 komt er aan de kerk dan een plein met waterpartijen.
RV Het kruispunt van de Hoog- en Stationsstraat krijgt volgende week al een verhoogd plateau. In 2019 komt er aan de kerk dan een plein met waterpartijen.

Zone 30

"Er komen brede voetpaden met plaats voor enkele terrasjes en comfortabele en veilige fietspaden", aldus De Clerck. "We gaan voor minder beton en meer groen. Zo krijgt de ruimte voor de kerk een pleinfunctie en moet ze een aangename ontmoetingsruimte met ook enkele waterpartijen worden. De hele zone tussen de Vrije Basisschool en het kruispunt met de Stationsstraat wordt bovendien zone 30. Vrachtwagens worden geweerd en zijn enkel voor lokale leveringen nog welkom." De schoolomgeving zelf krijgt een extra veilige inrichting. De middengeleiders verdwijnen en er komt een schrikstrook tussen fietspaden en parkeerstroken. De parking aan de handelszaken wordt volledig heraangelegd met een groenbuffer.


De herinrichting stond eerst gepland voor 2017, dan 2018, maar het wordt dus begin 2019. "Dat is eigen aan projecten met meerdere partners en waarbij het kostenplaatje verdeeld wordt", zegt de burgemeester. "Ook Agentschap Wegen en Verkeer en rioolbeheerder Aquafin doen mee. De gemeente neemt 2,2 miljoen euro voor haar rekening, AWV draagt de weg tussen Ettingen en de Dalakkerstraat ook aan ons over en betaalt daar 130.000 euro voor. Bedoeling is dat we in 2020 een vernieuwd centrum hebben."


Toch komt er volgende week al een eerste aanpassing aan het omstreden kruispunt van de Hoog- en Stationsstraat. Verkeerslichten werden er weggehaald en de voorrang van rechts werd opnieuw ingevoerd. Tot onvrede van sommige inwoners en handelaars, die het geen veilige situatie vonden. "Het klopt dat sommige chauffeurs die voorrang van rechts niet opmerkten, met gevaarlijke situaties tot gevolg", aldus de burgemeester. "Daarom kiezen we er voor om vanaf maandag al een verhoogd plateau aan het kruispunt te plaatsen, zodat de nieuwe verkeerssituatie voor iedereen duidelijker is en bestuurders ook moeten afremmen." De werken duren tot en met 14 november. In een eerste fase tot 10 november is er doorgaand verkeer op de N357 toegelaten. De Stationsstraat wordt afgesloten. Het verkeer van daar wordt omgeleid via de Nieuwstraat. Tijdens de tweede fase kan er vier dagen geen verkeer op het kruispunt.


Op www.oostrozebeke.be/gemeente/2378-www staat een filmpje van de geplande herinrichting.