Help mee drie voetbalvelden bomen planten

Met de inrichting van toekomstig natuurdomein De Mandelmeersen willen de gemeente en provincie een groene long vlak bij het centrum creëren.


Landschapsarchitect Andy Malengier maakte een inrichtingsplan op voor het waardevol meersgebied tussen de Meulebekesteenweg en de Ooigembeek, maar er dienen ook heel wat inheemse bomen en struiken aangeplant te worden aangeplant.


Dat laatste gebeurt op zaterdag 28 maart met de aanplant van ruim 5.000 bomen en struiken. Wie wil, kan die dag komen helpen bij het planten van eiken, haagbeuken, elsen- en mei- en sleedoornen. In totaal plant de gemeente voor drie voetbalvelden groen aan. De gemeente zorgt voor spades, vrijwilligers dienen warme kledij en laarzen mee te nemen.


De plantdag start om 9 uur aan de sporthal. Meer info en inschrijven via http://krt.debeukerin of bij de milieudienst.


Met de inrichting wordt het gebied recreatief ontsloten voor wandelaars en fietsers. (VDI)