Wachten op nieuwe wind in Hertsberge

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN OOSTKAMP

De dorpskern van Hertsberge zal er tegen eind 2024 helemaal anders uitzien.
Foto Proot De dorpskern van Hertsberge zal er tegen eind 2024 helemaal anders uitzien.
Een van de grootste uitdagingen voor het komende gemeentebestuur wordt ongetwijfeld de herinrichting van de dorpskern van Hertsberge. Welke plannen zijn er om de deelgemeente nieuw leven in te blazen?

"We zijn volop bezig met de ontwikkeling van een masterplan voor het centrum van Hertsberge", zegt huidig burgemeester Jan de Keyser (CD&V). "In juni vond een dialoogavond plaats met de inwoners, de plaatselijke school en de Kerkfabriek. Het project kadert binnen Oostkamp 2030 waarbij verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid centraal staan. Op basis van de input van de inwoners, het bestaande masterplan en de nieuwe actuele situatie - waarbij de gemeente parochiezaal 't Bulscampvelt heeft overgenomen - wordt de herinrichting van Hertsberge verder bekeken." Tegen het einde van 2024 moet de dorpskern van Hertsberge er volgens de burgemeester helemaal anders uitzien. "Vanuit de bevraging kwamen drie vragen naar voren: op welke plaats wordt een nieuwe polyvalente zaal ingeplant, hoe kunnen we het kerkgebouw ten dienste van de gemeenschap stellen en waar kan een nieuw onderkomen voor de Chiro komen?"


Volgens sp.a-lijsttrekker Franky De Jonge gaat het project Hertsberge de goede weg uit. "Het heeft misschien lang op zich laten wachten, maar we zijn goed uit de startblokken geschoten. Er is een nieuwe polyvalente ruimte voorzien en de kerk zou voor meer dan kerkdiensten alleen gebruikt worden. Ook de jeugdbewegingen worden op hun wenken bediend en de school en kinderopvang krijgen extra middelen."


Ook voor N-VA is de modernisering van Hertsberge prioritair. "De dorpskern moet een modern tintje krijgen", vindt Stefaan Bollaert. "Het moet opnieuw een levendig Hertsberge worden, met een cultuurzaal, een sportzaal voor kinderen uit de plaatselijke school en een kerk waar heel wat mogelijkheden zijn. Ook zelfstandigen moeten worden aangetrokken om de deelgemeente leefbaar te houden. De voorstellen die het studiebureau voorstelde, zien er goed uit. Wij kunnen er mee leven." (SDVO)