Stationsstraat richting Moerbrugge wordt deze zomer aangepakt: project kost zo'n 700.000 euro

In dit stuk van de Stationsstraat vinden de werken plaats.
Google Street View In dit stuk van de Stationsstraat vinden de werken plaats.
Het stuk Stationsstraat net voor de spoorwegbrug in Moerbrugge, bij Oostkamp, wordt komende zomer heringericht. Doel is de verkeersveiligheid verhogen. De kosten voor het project bedragen ongeveer 700.000 euro.

De Stationsstraat is vanaf de rotonde aan Bpost tot en met het kruispunt met de Moerbrugsestraat al langer aan vernieuwing toe. De gemeenteraad keurde nu het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de straat goed. Als alles goed gaat, wordt het wegdek komende zomer vernieuwd in asfalt. Het fietspad aan de kant van het kasteel wordt vrijliggend aangelegd en afgescheiden van de rijweg door een haag. Het pad zal ook worden verbreed tot 1,75 meter.

Het kruispunt Stationsstraat/Moerbrugsestraat wordt daarnaast heringericht om de verkeersveiligheid, voornamelijk voor fietsers, te verhogen. Er worden middeneilanden aangelegd om een poorteffect te creëren en zo de snelheid af te remmen. Tot slot komt er langs de straat nieuwe LED-verlichting en wordt het huidige bovengrondse net ondergronds aangebracht. Een precieze fase voor de effectieve start van de werken is nog niet gekend. “We streven ernaar om het project maximaal uit te voeren in de zomerperiode om de hinder zoveel als mogelijk te beperken", stelt de gemeente. Vanaf de tweede helft van april voeren de nutsmaatschappijen al enkele voorbereidende werken uit. De kosten voor de werken bedragen 679.482,15 euro. Voor het ontwerp betaalt de gemeente 40.581,18 euro.