Hinder in De Valkaart door werken

Het domein De Valkaart in Oostkamp zal binnenkort tijdelijk niet bereikbaar zijn via de Guido Gezellestraat. Op het domein wordt gestart met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. De afvoer van het regenwater wordt geoptimaliseerd door het maximaal inzetten op buffering, infiltratie en het hergebruik van regenwater. De werken verlopen in twee fasen. Tijdens de eerste fase, die moet afgerond zijn tegen 1 juli, kunnen fietsers en voetgangers De Valkaart enkel bereiken via de Stationsstraat en Albrecht Rodenbachstraat. Het speelplein zal ook een tweetal weken niet gebruikt kunnen worden. De twee fase wordt volgend jaar uitgevoerd. (SDVO)