Gemeente vraagt vernietiging van bouwvergunning voor twee nieuwe windmolens

De windmolens zouden aan het klaverblad van de E40 en E403 moeten komen. (illustratiebeeld)
Geert De Rycke De windmolens zouden aan het klaverblad van de E40 en E403 moeten komen. (illustratiebeeld)
Het gemeentebestuur van Oostkamp verzet zich tegen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van twee windmolens in de noordelijke lussen van het klaverblad E40/E403. “Het dossier bevat onvoldoende kwaliteit en men is bovendien te weinig in dialoog gegaan met de omgeving”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

Groenestroombedrijf Aspiravi diende de bouwvergunningsaanvraag initieel al in 2013 in, maar werd geconfronteerd met tal van beroepsprocedures. Pas op 8 april kreeg het groenestroombedrijf haar beoogde vergunning. In de aanloop naar de beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar werd aan Aspiravi, de beroepsindieners en de gemeentes Oostkamp en Zedelgem gevraagd of ze bij hun standpunten uit 2013 bleven.

Geen inspraak

Het gemeentebestuur van Oostkamp uitte haar bezorgdheid over het feit dat de huidige omstandigheden grondig verschillen van die in 2013. Intussen loopt een beroepsprocedure tegen de komst van twee andere windmolens, kwam er een nieuwbouwwijk bij in de Fabiolalaan en is het bouwproject op de Wastine in volle ontwikkeling. Bij de toekenning van de uiteindelijke bouwvergunning werd echter geen rekening gehouden met de Oostkampse argumenten. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste dan ook een verzoekschrift in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de bouwvergunning te vernietigen. “We blijven voorstander van alternatieve energiebronnen, maar verwachten als gemeente een kwaliteitsvolle impactstudie die met alles rekening houdt én bredere inspraakmogelijkheden voor de bevolking”, reageert burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Ik doe een expliciete oproep aan de windmolenaanvragers om hun aanvragen kwalitatiever te onderbouwen.