Gemeente voert voorrangsregeling in voor zorgverlenend personeel in voedingswinkels en apotheken

Zorgverlenend personeel krijgt voorrang in voedingswinkels en apotheken.
ANP XTRA Zorgverlenend personeel krijgt voorrang in voedingswinkels en apotheken.
In Oostkamp krijgt zorgverlenend personeel vanaf maandag voorrang in voedingswinkels en apotheken. Dat heeft burgemeester Jan de Keyser (CD&V) beslist. “Een klein gebaar kan voor hen heel veel betekenen”, zegt hij.

De voorrangsregeling geldt voor apothekers, huisartsen, zelfstandige verpleegkundigen en alle personeel dat nodig is voor de kerntaken van ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorgdiensten. Zij zullen vanaf maandag in voedingswinkels en apotheken eerst geholpen worden, zodat ze zo weinig mogelijk tijd verliezen. “We zijn er ons van bewust dat de huidige crisis niet alleen van het zorgverlenend personeel een grote inspanning vraagt, maar van veel sectoren", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Toch is het belangrijk extra maatregelen te treffen voor de zorgsector om deze mensen te ondersteunen. Een klein gebaar kan voor hen heel veel betekenen.”

De voorrangsregeling zal worden gehandhaafd met voorrangsbewijzen, die zullen verstrekt worden via de woonzorgcentra, koepels en andere zorginstellingen in de gemeente. Zelfstandige thuisverpleegkundigen die niet aangesloten zijn bij een koepel of organisatie kunnen hun bewijs rechtstreeks aanvragen bij de gemeente op het nummer 050/81.99.40 of per mail op het adres secretariaat@oostkamp.be.