Gemeente bekijkt of ze verzet aantekent tegen bouwvergunning voor windmolens aan klaverblad E40/E403

De komst van enkele windmolens stuit op verzet. (illustratiebeeld)
Geert De Rycke De komst van enkele windmolens stuit op verzet. (illustratiebeeld)
Groenestroombedrijf Aspiravi heeft een bouwvergunning gekregen voor de bouw van twee windmolens in de noordelijke lussen van het klaverblad E40/E403 in Oostkamp. De gemeente bekijkt of ze verzet zullen aantekenen tegen de toegekende vergunning.

Aspiravi diende de bouwvergunning initieel al in 2013 in, maar werd geconfronteerd met tal van beroepsprocedures. Pas op 8 april kreeg het groenestroombedrijf haar beoogde vergunning. In aanloop naar de beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar werd aan Aspiravi, de beroepsindieners en de gemeentes Oostkamp en Zedelgem gevraagd of ze bij hun standpunten uit 2013 bleven. 

Standpunt niet gevolgd

Het gemeentebestuur van Oostkamp uitte haar bezorgdheid over het feit dat de huidige omstandigheden grondig verschillen van die in 2013. Intussen loopt immers een beroepsprocedure tegen de komst van twee andere windmolens, kwam er een nieuwbouwwijk bij in de Fabiolalaan en is het bouwproject op de Wastine in volle ontwikkeling. 

De gemeente vroeg dan ook om de uitgangspunten van de aanvraag te actualiseren en breder advies in te winnen, maar zag haar standpunt grotendeels aan de kant geschoven worden. “Op zich blijven we voorstander van alternatieve energie, maar we verwachten wél een kwaliteitsvolle impactstudie en een bredere inspraakmogelijkheid van de bevolking”, stelt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Dit zijn nu terug de twee zwakke punten in dit dossier. In de procedure is het nog mogelijk om verzet aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het college van burgemeester en schepenen zal zich beraden over deze mogelijkheid.”

Ook omwonenden of derden kunnen verzet aantekenen tegen de toegekende bouwvergunning. Gebaseerd op de datum van de plaatsing van de affiche moet dat gebeuren voor 11 juni.