Geluidsschermen en meer parking in stationsbuurt

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN OOSTKAMP

Infrabel is volop bezig met de aanleg van een derde en vierde spoor.
Foto Proot Infrabel is volop bezig met de aanleg van een derde en vierde spoor.
Het station van Oostkamp is ondertussen afgebroken en spoorbeheerder Infrabel is volop bezig met de aanleg van een derde en vierde spoor. Wat moet er gebeuren met het station en de omgeving?

"We maken van de aanleg van het derde en vierde spoor gebruik om de stationsomgeving op te waarderen", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). "Dat zal zowel door de omwonenden als door de gebruikers positief ervaren worden. Er komt een betere toegang tot de perrons en de omgeving wordt heraangelegd met onder andere een nieuw parkeerterrein. Daarnaast komen er geluidsschermen om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Het stationsgebouw is een geklasseerd gebouw, dat echter moest wijken voor de nieuwe sporen. Het is de bedoeling dat het gebouw wat verderop in dezelfde staat heropgebouwd wordt. Wat de invulling van het nieuwe stationsgebouw betreft, is er ruimte voor de lokale verenigingen."

Nieuwe bib

Sp.a doet al enkele suggesties voor het volgende bestuur. "Het stationsgebouw is inderdaad een ideale plaats voor verenigingen", zegt lijsttrekker Franky De Jonghe. "We zouden het ter beschikking kunnen stellen van het modelspooratelier. Een andere mogelijkheid is een nieuw filiaal voor de bibliotheek."

Bushalte

N-VA ziet vooral positieve gevolgen van de herinrichting van de stationsomgeving. "Ik heb jaren in die buurt gewoond en het doet me pijn huizen te zien verdwijnen en een geluidsvrije muur te zien verrijzen", stelt Stefaan Bollaert. "We moeten echter vooruit kijken. Er is nu eenmaal nood aan meer treinen en bij het project is er voldoende aandacht om de geluidshinder te beperken en voor het esthetische. Er komen daarnaast nieuwe parkeerplaatsen en een betere bushalte. Dat zijn positieve elementen. Wat de invulling van het nieuwe station betreft, kunnen we veel richtingen uit. Een gemeenschapshuis, bibliotheek, cafeetje of jeugdhuis zijn maar enkele van de mogelijke ideeën." (SDVO)