Dorpsplein van Waardamme en kerkomgeving worden vernieuwd: studiebureau moet herinrichting dorpskern bekijken

Het Dorpsplein van Waardamme.
Google Street View Het Dorpsplein van Waardamme.
De gemeente Oostkamp wil de dorpskern van Waardamme opwaarderen en gaat daarvoor een studiebureau aanstellen. Zij moeten een plan uitwerken om de kerkomgeving en het Dorpsplein van de deelgemeente te vernieuwen.

De herinrichting van de Waardamse dorpskern maakt deel uit van de meerjarenplanning 2020-2025. Twee jaar geleden maakte de gemeente al een beheerplan op voor het beschermd dorpsgezicht “omgeving parochiekerk Waardamme”. Het plan heeft als doel de beschermde historische karakteristiek van het dorpsgezicht te behouden of zelfs nog te versterken bij werken. Het beschrijft onder meer de erfgoedkenmerken en -elementen en geeft aan hoe deze in stand gehouden, onderhouden en hersteld kunnen worden. Met de hulp van het beheerplan werd een schetsontwerp gemaakt voor de heraanleg van de dorpskern van Waardamme. Daarbij werd volgens de gemeente aandacht besteed aan vergroening en ontharding en ruimte gecreëerd voor ontmoeting. Om dat ontwerp te realiseren zette de gemeenteraad recent het licht op groen voor de aanstelling van een studiebureau. De kosten daarvoor worden geraamd op 50.000 euro, inclusief btw.