Gemeente wil overstromingsgebieden gebruiken als wateropslagplaats: “Ze halen de druk van de ketel bij extreme regenval, maar ze kunnen ook gebruikt worden als spaarbekken voor landbouw”

Orville Cottenie.
Didier Verbaere Orville Cottenie.
De gemeente Oosterzele wil de overstromingsgebieden in Moortsele en Balegem inrichten als wateropslagplaatsen waar land- en tuinbouwers bij schaarste gratis water kunnen oppompen. Ook grondwater van grote bouwwerven wordt voortaan opgevangen.

“Sinds hemelvaartdag is het in Vlaanderen op vele plaatsen verboden om nog water op te pompen uit rivieren en beken. Er is dus nood aan extra initiatieven”, zegt schepen Orville Cottenie (N-VA). Hij werkte samen met het gemeentebestuur een waterschaarsteplan uit. Aan Aquafin en de Provincie vraagt hij om de overstromingsgebieden van Moortsele en Balegem in te richten als grote kunstmatige vijvers of opvangplaatsen voor regenwater. “Overstromingsgebieden kunnen twee vliegen in één klap slaan. Ze halen de druk van de ketel bij extreme regenval, maar ze kunnen ook gebruikt worden als spaarbekken voor de landbouw. Ook het afvoerwater van de waterzuiveringsinstallatie van Scheldewindeke zou beter opgevangen worden in plaats van naar de beek te loodsen”.

Water bouwwerven opvangen

“Ook opgepompt grondwater van bouwwerven willen we voortaan verplicht laten opvangen en ter beschikking stellen van de buurt en aan landbouwers”, zegt Orville. Dat voorstel van oppositiepartij Open Vld Plus wordt vandaag al in praktijk gebracht aan het voormalige IZOO. De gemeente wil ook af van het wegpompen van grondwater door het tijdelijk te ‘bevriezen’. Dat is een techniek die wordt gebruikt bij grote bouwwerken en bij tunnelbouw. Ook het bouwen van kelders en ondergrondse parkeergarages wil de gemeente het liefst beperken omdat ook hierbij veel grondwater niet weggepompt worden.

Het opgepompte grondwater van een werf aan IZOO wordt in een container opgevangen.
Didier Verbaere Het opgepompte grondwater van een werf aan IZOO wordt in een container opgevangen.