Buren halen hun slag thuis bij Raad van State: extra voetbalplein van Eendracht Moortsele moet weg

Het voetbalplein van Eendracht Moortsele.
Google Street View Het voetbalplein van Eendracht Moortsele.
De Raad van State heeft na klachten van twee buren de regularisatie van het zonevreemde voetbalterrein van Eendracht Moortsele vernietigd. De gemeente moet op zoek naar een oplossing.

Het voetbalplein van Moortsele ligt er al sinds 1922. In 2012 werd een extra terrein aangelegd. En in december 2016 keurde de gemeenteraad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goed om het landschappelijk waardevol agrarisch gebied om te zetten in recreatiezone. Twee buurtbewoners gingen echter niet akkoord met dit plan en dienden klacht in bij de Raad van State. Ze vreesden voor geluidsoverlast door het extra terrein en de weg naar een nieuwe parking. Op 4 oktober werden de gemeente en de klagers gehoord in een zitting.

“Er zal geen extra verkeer worden aangetrokken en de drukste momenten vallen buiten het woon-werkverkeer”, verdedigde de gemeente zich. “De extra parkeerplaatsen liggen ook op de eigendom van de club waardoor er geen extra parkeerdruk in de omliggende straten wordt verwacht. En we voorzien in de nodige groenbuffers. We wijzigen ook niks aan het landschap”, klonk het.

Google Street View

Maar in haar besluit volgt de Raad van State de argumenten van de gemeente niet en geeft de buren gelijk. “Er is onvoldoende onderzocht of er ernstige toename van het verkeer zal zijn. En door groene buffers op te trekken, wordt het landschap wel degelijk veranderd”, stelt de Raad van State. “Door de aanleg van nieuwe terreinen verdubbelt de oppervlakte van de sportinfrastructuur en dat is in strijd met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.” 

Mobiliteitsstudie

Door de vernietiging van het RUP moeten de nieuwe sportterreinen in principe verdwijnen. De gemeente Oosterzele wil het arrest eerst grondig bestuderen en bekijken welke acties kunnen ondernomen worden. Vermoedelijk zal de gemeente de procedure opstarten voor de opmaak van een nieuw RUP met de gevraagde mobiliteitsstudies.