Zeeparking weldra gezellig plein?

STAD VANAF 2019 EIGENAAR VAN BOVENGRONDS GEDEELTE

Nu zijn op deze plaats nog geparkeerde auto's te zien, maar vanaf 2019 is dat mogelijk verleden tijd.
Foto Proot Nu zijn op deze plaats nog geparkeerde auto's te zien, maar vanaf 2019 is dat mogelijk verleden tijd.
Het bovengrondse deel van de Zeeparking in Oostende behoort vanaf maart 2019 toe aan de stad. De overeenkomst met de uitbater wordt immers niet verlengd. De Stadslijst van burgemeester Johan Vande Lanotte én alle andere partijen willen er een open plein aanleggen om de omgeving van De Grote Post te verfraaien.

Het volgende stadsbestuur zal moeten beslissen wat er vanaf maart 2019 met het bovengrondse deel van de Zeeparking zal gebeuren. De overeenkomst met uitbater Indigo voor het bovengrondse gedeelte van de Zeeparking in de Hendrik Serruyslaan is beëindigd. Voor het ondergrondse deel van de Zeeparking loopt de overeenkomst wel nog een hele tijd door.

Goedkoper parkeren

Schepen Jean Vandecasteele (sp.a) heeft al geruime tijd plannen klaar voor de omliggende straten van CC De Grote Post. Deze werden nog niet uitgevoerd, omdat er twee grote bouwprojecten in deze straten heel wat zwaar verkeer met zich meebrengen. De Stadslijst lanceert nu ook enkele concrete ideeën voor de ruimte voor het cultureel centrum. "De zone voor CC De Grote Post vormen we om tot een plein, met zitbanken, groen en speelfonteinen. Zo wordt ook de verbinding tussen het cultuurcentrum en het Leopoldpark zichtbaarder. Het plein kan uitgroeien tot een aangename ontmoetingsplek, als verlengstuk van het cultuurcentrum", vertelt burgemeester Johan Vande Lanotte. Er blijft toch nog altijd een stuk parking bovengronds. "Hier willen we het betaalsysteem veranderen en zo het parkeren goedkoper maken. Het eerste uur parkeren wordt gratis en daarna wordt het tarief per minuut berekend. Dit gebeurt naar het voorbeeld van de parking Mijnplein en Visserskaai." De Stadslijst is niet de enige met dit idee.

Tram ondergronds

"Met CD&V ijveren we voor een verkeersluwe omgeving rond De Grote Post. De bovengrondse Indigo-parking voor het gebouw moet verdwijnen en omgevormd worden tot een groene ruimte. Ook het ondergronds brengen van de tramlijn zou een grote meerwaarde betekenen voor dit deel van het stadscentrum", aldus CD&V. Ook Groen pleitte al om de bovengrondse parking in de Hendrik Serruyslaan volledig weg te doen. De partij wil het Leopoldpark en De Grote Post beter met elkaar verbinden. "Van de Leopold II-laan maken we een smallere, meer autoluwe eenrichtingsstraat. Het Leopoldpark zal doorlopen tot tegenaan De Grote Post en de Hendrik Serruyslaan", zei Wouter De Vriendt eerder al.


De Stadslijst werkte voor elke wijk een plan uit. Die wijkplannen vallen de komende weken in de brievenbus. Het idee voor De Grote Post past binnen het wijkplan voor het centrum, maar dient ook als een meerwaarde voor de cultuurbeleving. De Stadslijst wil de financiële investering in cultuur en in kunsten met 40 procent omhoogtrekken, om het cultuur- en kunstenlandschap nog verder uit te bouwen op weg naar Oostende, Culturele Hoofdstad van Europa 2030.