Ze mogen blijven staan

De Rock Strangers op het Zeeheldenplein.
Foto Proot De Rock Strangers op het Zeeheldenplein.
Het kunstwerk Rock Strangers van Arne Quinze mag blijven staan op het Zeeheldenplein in Oostende. Dat heeft de rechter in Brugge gisteren beslist. Raoul Vande Meulebroucke (91) had Oostende gedagvaard omdat hij vanuit zijn flat het zicht op zee was kwijtgeraakt. De rechter vond de klacht ongegrond en wees de schadevergoeding van 80 euro per dag af.

Raoul Vande Meulebroucke (91) uit Marke kwam samen met zijn vrouw op de zeedijk van Oostende wonen voor het zicht op zee. De man is niet goed meer te been en slijt zijn dagen voor het raam. Maar sinds 12 juli 2012 belemmeren "die lelijke rode blokken waarvoor Oostende 400.000 euro neertelde" zijn zicht. "Na verschillende gesprekken met het stadsbestuur vonden we geen oplossing, waardoor we dan naar de rechtbank zijn gestapt", vertelt advocaat Vincent Christiaens.

Burenhinder

Stad Oostende werd voor de burgerlijke rechtbank gedaagd op basis van 'burenhinder' en 'genotsderving'. Later sloten nog twee bewoners van het appartementsgebouw zich aan bij Raoul. In de motivering van de bewoners stond dat het stadsbestuur de buurt niet had bevraagd en ook niet te rade was gegaan bij de cultuurraad voor het de Rock Strangers kocht. Bovendien betwistten de bewoners de duurzaamheid, de weerbaarheid en het nut van het kunstwerk. Ze vroegen een schadevergoeding van 80 euro per dag dat ze werden gehinderd, wat neerkomt op meer dan honderdduizend euro.

Geen overtreding

Volgens het stadsbestuur van Oostende staan de Rock Strangers op openbaar domein en kan een kunstwerk niet het voorwerp van burenhinder zijn. De rechter volgde dat standpunt. "De eisende partijen hebben niet aangetoond dat er een wettelijke bepaling is overtreden bij het plaatsen van de Rock Strangers. De bewoners hebben geen bewijs aangebracht dat de buurt noch de cultuurraad geconsulteerd werd. Bovendien is het advies van een raad niet bindend, zo oordeelde de rechtbank", zegt Brugs persrechter Dirk Huygebaert.


In het vonnis staat dus dat er geen sprake is van burenhinder. Op het argument van de gebrekkige duurzaamheid en stevigheid van de constructies antwoordde de rechter dat het stadsbestuur wel stappen onderneemt om het kunstwerk te onderhouden.

In beroep

"Verder vertelt de rechter dat er tussen het appartementsgebouw en het strand een plein ligt, waardoor de bewoners hadden kunnen voorzien dat er mogelijk een constructie zou komen op het plein toen ze de flat kochten", gaat Huygebaert verder.


Tot slot argumenteert de rechter dat een openbaar kunstwerk wel een publiek nut heeft. Hij acht de vordering gegrond, maar onontvankelijk. De schadevergoeding van meer dan honderdduizend werd afgewezen en de Rock Strangers mogen blijven staan.


Vande Meulebroucke en het andere koppel moeten de kosten van het proces dragen. "Het vonnis is nog niet aangekomen en ik moet het eerst kunnen bestuderen voor ik reageer. Mogelijk gaan we in beroep", vertelt advocaat Christiaens.

Precedent

Het Oostendse stadsbestuur is alvast tevreden met het vonnis. "We hebben altijd recht in onze schoenen gestaan en uiteindelijk heeft de rechter in Brugge onze argumenten gevolgd. Als de rechter anders had geoordeeld, zou het vonnis een precedent betekend hebben en had iedereen naar de rechtbank kunnen stappen om een bushok, boom of kunstwerk te laten verwijderen dat te dicht bij hun voordeur stond", reageert Schepen voor Juridische Zaken Krista Claeys(CD&V) opgelucht.

Rechter wijst schadevergoeding van 100.000 euro van buren af