Wijkjury samengesteld in kader van Wijkprikkels

Oostende schepen Maxim Donck
Benny Proot Oostende schepen Maxim Donck
Het Oostendse schepencollege heeft de samenstelling van de wijkjury goedgekeurd. Er wordt één wijkjury voor twee jaar aangesteld die het college adviseert over de ontvankelijkheid van projectvoorstellen die in het kader van Wijkprikkels (het vroegere Wijk in beweging, nvdr) worden ingediend.

De Wijkjury bestaat uit experts en ambtenaren die betrokken zijn in de wijk. Het gaat om Wendy Blondé, (directeur bestuurszaken), John-Nathan Hocepied (coördinator Ontmoetingscentra), Nancy Vanderostijne (coördinator Straathoekwerk), Patrice Vanderbeke, Jan Dhondt (stadsmarinier), Hannelore Hochepied (hoofdcommissaris) en Ine Plovie (toekomstcoördinator stad Brugge). Zij worden bij twijfel over bepaalde dossiers bijgestaan door maximum twee extra experts van de wijk die geen projectindiener zijn en die een raadgevende stem hebben. Schepen Maxim Donck zit de wijkjury voor zonder stemrecht.

Voor de ingediende projectvoorstellen Wijkprikkels 2019-2020 zal de wijkjury op 9 januari een quotering opmaken op basis van de score van de ontvankelijkheidsvoorwaarden en formuleert een advies aan het schepencollege. Die zal tijdens haar zitting een beslissing nemen op basis van het advies. De Oostendenaars zullen pas kunnen stemmen op de projectvoorstellen die in 2020 worden ingediend. In het voorjaar worden de technische mogelijkheden van het digitaal stemmen onderzocht.

De acht wijken beschikken over een vast budget aangevuld met een variabel budget, vastgelegd volgens evenredigheid van actuele bewonersaantallen. De wijkjury verdeelt de subsidie in overgangsmaatregel 2019-2020 over drie projectvoorstellen per wijk met een verdeling van 60 procent, 25 procent en 15 procent van het budget voor het derde project. Het totale budget is 120.000 euro, waarvan 80.000 vast en 40.000 variabel.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.