Werken aan warmtenet in Zandvoordestraat

Maandag 9 april start de firma Beauvent met de werken aan het warmtenet in de Zandvoordestraat tussen de Klokhofstraat tot Simon Stevinstraat. Als alles goed verloopt, zullen deze werken voor het bouwverlof klaar zijn. De ingreep gebeurt in twee fasen. In de eerste fase wordt het warmtenet van de Klokhofstraat tot Vesuvius aangepakt. Vervolgens volgt de strook van Vesivius tot de Simon Stevinstraat. De rijstrook en het fietspad richting Zandvoorde worden voor deze werken ingericht als werfzone. Daarom moet het verkeer beurtelings over de rijstrook richting Konterdam. Er worden mobiele verkeerslichten geplaatst om het verkeer te regelen. Ter hoogte van de Stationstraat/oprit A10 kan je een omleiding volgen naar de wijk Konterdam en het AZ Damiaan via de A10.


(LBB)