Werftransport bij scholen aan banden gelegd

Het stadsbestuur ondertekent het Charter Werftransport met de Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. "Door het ondertekenen van dit charter willen we een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving realiseren. Zowel tijdens private als publieke bouw- en wegenwerken. We gaan in dialoog met aannemers en scholen om zo het werfverkeer in schoolomgevingen veilig aan te pakken", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Verder staat in het charter dat er geen werftransport mag zijn met tractoren in de bebouwde kom of in de buurt van scholen. Stoffige ladingen moeten afgedekt worden, werfroutes moeten proper zijn en werftransport moet vooral hoofdwegen gebruiken. (TVA)