Weinig hardrijders in Mariakerkelaan, “maar sprake van subjectief gevoel van snelheidsovertredingen”

beeld ter illustratie
Photo News beeld ter illustratie
In de Mariakerkelaan voerde de politie verschillende snelheidscontroles uit. Van de ruim 200 gecontroleerde voertuigen reed zo’n 3 procent te snel. En da’s vrij weinig, omdat er de perceptie is dat er in de straat te snel wordt gereden. 

Er werden 202 voertuigen gecontroleerd, waarvan er zeven te hard reden. De hoogst gemeten snelheid was 63 kilometer per uur, zo laat de politie van Oostende weten. “Volgens onze metingen ter plaatse wordt er gemiddeld gereden aan 37,1 kilometer per uur. De snelheid die door 85 procent van de automobilisten wordt gerespecteerd, bedraagt er 40,7 kilometer per uur - de zogenaamde V-norm. “Deze regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig beschouwt in ideale omstandigheden”, laat korpschef Philip Caestecker optekenen. “Wel kan er sprake zijn van een subjectief gevoel van snelheidsovertredingen. De wegbedekking in de Mariakerkelaan is van die aard dat men heel snel het gevoel heeft dat de voertuigen te snel rijden. Zo geeft een wagen die de toegelaten snelheid voert van 50 kilometer per uur al snel de indruk dat het 70 kilometer per uur lijkt te rijden. De conclusie van onze controles is sowieso dat het werkelijk aantal vastgestelde overtredingen erg beperkt is.” De lokale politie verzekert op regelmatige basis snelheidscontroles, zowel om de plaatselijke situatie te analyseren als om snelheidsovertreders te verbaliseren. In 2019 werden 35.350 snelheidsovertredingen vastgesteld en geverbaliseerd in de Oostendse politiezone.