Wat gebeurt er met de resultaten?

De stad zal samen met het onderzoeksbureau de resultaten van de enquête nog verder onderzoeken. "Zo is het belangrijk om dieper in te gaan op sommige resultaten, om de juiste conclusies te kunnen trekken. Onze volgende stap is om elk thema tegen eind mei in het schepencollege te behandelen. We zullen de beslissingen ook altijd communiceren naar de bevolking", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte. Tegen eind maart wil de stad ook alle opmerkingen verwerkt hebben. "Suggesties op korte of lange termijn worden in april in het ideeënplatform geïntegreerd", gaat Vande Lanotte verder. "Van half april tot begin juni worden een aantal stadsdebatten georganiseerd rond belangrijke thema's. Op 8 oktober zal een volksraadpleging plaatsvinden, waarin de inwoners punten geven aan de vijf projecten die ze het belangrijkst vinden. Bij elk project hoort een uitgebreide fiche, die uitgebreid gecommuniceerd zal worden."


Alle resultaten worden vanaf vandaag gepubliceerd op www.oostende.be/komuitjeschelp. "Onze bedoeling is vooral om te verbeteren wat er kan verbeteren. We willen hier geen politiek spel van maken", besluit Vande Lanotte. (LBB)