Vorige schepen vorderde bewust geld van woonpremie niet terug, stad liep daardoor 324.500 euro mis volgens nieuw stadsbestuur

KOS
In 2012 werd een woonpremie in het leven geroepen in Oostende om jongeren die een eerste woning kopen te ondersteunen. De bedoeling was vooral om jongeren met een premie van 5.000 euro aan te moedigen om in Oostende te blijven wonen. Wie echter in de tien jaar die volgen niet meer aan de voorwaarden voldoet en bijvoorbeeld verhuist naar een andere stad moet dat geld terugbetalen. In 59 van de 427 toegekende dossiers blijkt nu dat dit het geval is, maar zegt de nieuwe schepen van Wonen, “De vorige schepen gaf bewust opdracht om het geld niet terug te vorderen. De stad loopt hierdoor 324.500 euro mis.”

Het nieuwe stadsbestuur kondigde in het bestuursakkoord al aan dat ze een evaluatie zou maken van de verschillende stedelijke premies. “Bij de premie voor de verwerving van de eerste woning stelde ik echter vast dat er voorbije jaren slechts in één dossier geld werd teruggevorderd omdat de mensen niet meer aan de voorwaarden voldeden. Zo moeten mensen ondermeer tien jaar in de woning blijven wonen. De aanvragers moeten het pand ook zelf bewonen en mogen het niet verhuren”, licht schepen Kurt Claeys (Open VLD) toe. Wat nog het meest opvalt is dat het niet gaat om een vergetelheid. “Toen we hiernaar vroegen bij de diensten bleek dat ze expliciet de opdracht kregen in juni 2016 om de dossiers niet meer te onderzoeken. Acht dossiers werden ook tegengehouden op het kabinet van de schepen. De diensten hadden vastgesteld dat de mensen niet meer voldeden aan de voorwaarden een dossier opgemaakt voor het schepencollege, maar de schepen heeft die nooit op de agenda gezet, maar ze ‘geparkeerd’. Daarna gaf ze opdracht om dit niet meer op te volgen”, zeggen Kurt Claeys en burgemeester Bart Tommelein.

Toen de nieuwe schepen de vaststelling deed liet hij onderzoeken hoeveel mensen ondertussen niet meer aan de voorwaarden voldoen. In totaal gaat het om 59 dossiers. 25 mensen wonen niet meer in Oostende. Eén iemand was zelfs nooit ingeschreven op het adres waarvoor de premie werd aangevraagd. “Het is extra pijnlijk dat het geld bij één koppel wel werd teruggevorderd en die mensen wonen nota bene nog altijd in Oostende.” Als alle premies die aanmerking komen zouden worden teruggevorderd zou de stad 324.500 euro ontvangen. “Momenteel zijn er meer mensen die een premie aanvragen dan er budget. Dat geld zouden we zeker kunnen gebruiken. Het is immers een goede maatregel om jonge mensen in Oostende te houden”, zegt Tommelein nog.

Het is niet de bedoeling om nu bij al die mensen aan te kloppen. “We moeten nog bekijken wat we nu zullen doen. Enerzijds is het lastig om 7 jaar na datum nog dat geld terug te vorderen. Anderzijds zijn er zeker dossiers bij waarbij de geest van het reglement belangrijker is dan de letter. Als mensen 9 jaar en 10 maanden in het huis woonden of als ze om een gegronde reden verhuisd zijn gaan we dat geld niet terugeisen, maar er zijn mensen die twee jaar in Oostende woonden en ondertussen al naar Frankrijk verhuisd zijn. Daarmee schiet de premie zijn doel helemaal voorbij.”

Nancy Bourgoignie
LBB Nancy Bourgoignie

Voormalig schepen van Wonen Nancy Bourgoignie (sp.a-stadsmakers) blijft bij haar beslissing om geen premie terug te vorderen. “Ik heb weet van een zevental dossiers waarbij de dienst voorstelde om het geld terug te vragen. Ik vond toen menselijk gezien dat er te weinig motivatie was. Zo waren er dossiers waarbij één van de twee mensen niet meer op het adres woonde, waarschijnlijk na een scheiding. Ik vond het menselijk te kort door de bocht om dat geld terug te vorderen. Het is niet ongewoon dat een schepen een dossier van de diensten niet naar het college brengt. Er is daar verder niet meer op ingezet omdat de focus in de vorige legislatuur lag op de multibelactie en de opvolging daarvan”, licht Nancy Bourgoignie toe.

Ze vindt de aanval van het nieuwe stadsbestuur ongepast. “Wie heeft hier nu een boodschap aan. Ik heb er geen probleem mee dat ze een andere visie hebben, maar waarom moeten ze altijd zo uithalen? Ze moeten gewoon zelf hun beleid voeren. Het is echt een trend geworden om op de vorige schieten om dan de aandacht te verleggen van de prijsverhoging of de maatregel die ze zelf afkondigen.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.