Voortaan plaats voor 75 auto's in containerpark

REORGANISATIE OM SLUITING IN MARIAKERKE OP TE VANGEN

Er is plaats voor 75 auto's in plaats van 15 in het containerpark in het industriepark.
Foto Proot Er is plaats voor 75 auto's in plaats van 15 in het containerpark in het industriepark.
Het containerpark in de wijk Mariakerke is dicht, maar de stad vangt dat op door de openingsuren van het containerpark in het industriepark in de Hooggeleedstraat uit te breiden. Er kunnen nu op hetzelfde moment ook 75 auto's binnen in plaats van 15.

Het containerpark in de Nieuwpoortsesteenweg is sinds afgelopen weekend definitief gesloten om plaats te maken voor het nieuwe zwembad. De sluiting komt er eerder dan gepland door de werken in de Nieuwpoortsesteenweg. Om dat verlies op te vangen, zijn de openingsuren van het containerpark in het industriepark in de Hooggeleedstraat uitgebreid. Voortaan is het containerpark elke dag open van 10 tot 20 uur, behalve op zondag. Het stadsbestuur nam het containerpark over van intercommunale IVOO en reorganiseerde de site. Dat scheelt blijkbaar een slok op de borrel.


"We hebben de containers in het midden van het park verplaatst naar achteren en alles wat meer opgeschoven", vertelt verantwoordelijke Marino Praet. "De capaciteit is ook opgetrokken. Het computerprogramma dat de slagboom aan de ingang regelt, liet slechts vijftien auto's tegelijk toe. Dat hebben we aangepast: nu kunnen er maar liefst 75 wagens op hetzelfde tijdstip binnen." Oostendenaars klaagden tot voor kort steevast over de soms lange files. Soms moest je zo'n 400 meter aanschuiven. "Een file kan uiteraard altijd, maar zo erg als vroeger zal het niet worden", meent Praet.

Strengere controles

Verder valt het op dat de tien parkwachters strenger toezicht houden. "Vroeger kwamen mensen hier hun huisvuil deponeren in zwarte zakken. Maar nu controleren we op de reglementaire huisvuilzakken. Ook zullen we steekproefsgewijs identiteitskaarten controleren. Mensen van buiten Oostende kwamen vaak naar ons containerpark met de identiteitskaart van een vriend of familielid. Dat moet stoppen." Binnenkort worden ook de lijnen opnieuw geschilderd en komt er een extra bord aan de ingang van het park.


Bevoegd schepen Jean Vandecasteele (sp.a) volgt de situatie op de voet. "Als het nodig is, kunnen we de openingsuren van het containerpark in de Vuurtorenwijk ook nog uitbreiden. Begin volgende week houden we een evaluatie. Er worden ook geen containers meer af- en aangevoerd tijdens de openingsuren. Dat gebeurt nu voor de opening."


Toch blijven de inwoners van Mariakerke de sluiting in de Nieuwpoortsesteenweg betreuren, want nu moeten ze een eind omrijden. Onder meer oppositiepartij Groen vraagt werk te maken van een nieuw containerpark op de site van Wegen en Verkeer in de Duinkerkseweg.