Vogelopvangcentrum blijft tijdens coronacrisis open en doet oproep naar giften: “Kosten blijven oplopen”

Deze zwarte zee-eend werd verzorgd in het VOC van Oostende en intussen weer vrijgelaten.
VOC Oostende Deze zwarte zee-eend werd verzorgd in het VOC van Oostende en intussen weer vrijgelaten.
In het opvangcentrum in Oostende kan je ook nu nog dieren in nood binnen brengen. Maar doordat de begeleide rondleidingen wegvallen, heeft het opvangcentrum geen inkomsten meer. Daarom vraagt directeur Claude Velter om giften te doen. “Want de kosten voor voeding en medicatie van de dieren lopen op”, zegt hij.

Het VOC in Oostende grenst aan het provinciedomein van Raversyde, dat net als andere provinciedomeinen de de deuren moet sluiten. Ook de parking gaat dicht. “Maar in samenspraak met Raversyde werd beslist dat ons opvangcentrum bereikbaar blijft voor mensen die een dier in nood wensen binnen te brengen. Tijdelijk parkeren kan ter hoogte van onze voordeur”, zegt Claude Velter, directeur van het centrum. “De medewerkers van het opvangcentrum vragen om in het sas de handen te ontsmetten met de aanwezige ontsmettingsgel. Daarna kan de vinder het dier verplaatsen naar één van de boxen. Hun eigen (kartonnen) doos nemen ze nadien terug mee. Er liggen invulformulieren waarop de vinders hun gegevens en die van het dier, zoals de vindplaats en mogelijke oorzaak, kunnen invullen. “We brengen de vinders nadien per mail of brief op de hoogte van het eindresultaat van hun dier.”

Oproep naar giften

Velter roept op tot steun van alle opvangcentra voor wilde dieren in Vlaanderen. “Een belangrijk aandeel van onze inkomsten komt van begeleide rondleidingen achter de schermen en de verkopen in onze ‘Groene Winkel’. Die vallen nu allemaal weg – en dat met de drukste periode van het jaar voor de boeg, namelijk het broedseizoen. De uitgaven voor de aankoop van voeding en medicatie, alsook de loonkosten lopen verder op. We rekenen op de steun van de Vlaming om ons door deze moeilijke tijd te helpen. Elke vorm van steun is welkom.” Hoe je kan helpen? Door een lidmaatschap aan te vragen voor 7,5 euro/ jaar of een gift  te doen op het rekeningnummer BE12 9791 6853 6592. Je kan ook via Trooper via de link ww.trooper.be/vocoostende enkele aankopen doen. Het VOC krijgt zo een commissie. Of je koopt iets op de webshop : www.vogelopvangcentrum.be/winkel.

Deze zwarte zee-eend werd verzorgd in het VOC van Oostende en intussen weer vrijgelaten
VOC Oostende Deze zwarte zee-eend werd verzorgd in het VOC van Oostende en intussen weer vrijgelaten

Vervuilde vogels

VOC Oostende ving eind februari nog meerdere zeevogels die met olie besmeurd raakten. “Er werden de voorbije weken onder andere 7 futen, 3 zeekoeten en 2 zwarte zee-eenden vrijgelaten”, geeft een tevreden centrumdirecteur mee. “Momenteel worden onder andere de eerste kleine haasjes, een buizerd, een sperwer en een torenvalk verzorgd.”