Vissersboten mogen blijven in Montgomerydok

Voor het lossen van de vis verandert er niets.
Foto Benny Proot Voor het lossen van de vis verandert er niets.
In het Montgomerydok komen extra ligplaatsen voor vissersboten en extra plaats voor het passagiersvaartuig Franlis. Die moet verhuizen omdat het staketsel in het najaar gerestaureerd wordt.

Er leeft groot ongenoegen over de wijzigingen bij de vissers die een stand uitbaten in de Vistrap. Afdeling KUST verzekert dat er plaats blijft voor de vissersboten aan de Vistrap. "Er komen vlottende steigers dwars op de Visserskaai, waardoor er acht ligplaatsen gecreëerd worden in plaats van de drie die er nu zijn. De vissers die een standplaats hebben in de Vistrap zullen hun vis nog altijd kunnen lossen ter hoogte van de kop of vanaf de zijwaartse kaaimuur, maar krijgen een veiligere plaats om aan te meren", zegt Steve Timmermans van de Afdeling KUST. (LBB)