Verkeerslichten aan kruispunt Torhoutsesteenweg-Elisabethlaan worden aangepakt

De wegenwerken aan de Torhoutsesteenweg zijn nog maar pas voorbij of er zijn al klachten van automobilisten over langere wachttijden en files. Heikel punt blijkt een slechte afstelling te zijn van de verkeerslichten op het kruispunt van de Elisabethlaan met de Torhoutsesteenweg, waardoor bestuurders een handvol minuten extra moeten aanschuiven. "Kennelijk zijn de verkeerslichten niet optimaal afgesteld", laat het bevoegde Agentschap Wegen en Verkeer verstaan. "Morgen (vandaag, red.) komt een specialist ter plaatse om het probleem onder de loep te nemen. Daarna wordt onderzocht hoe de lichten beter op mekaar kunnen worden afgesteld." Een concrete timing voor de aanpassing is er nog niet. (TVA)