Veel hinder door ontspoorde kusttram

In Oostende was er gisterennamiddag veel hinder bij de kusttram. Rond 15.20 uur belandde een kusttram zonder passagiers, die op weg was naar het rangeerstation, naast de sporen.


Dat gebeurde toen de tram achteruit moest rijden, doordat een bovenleiding naar beneden was gezakt. Er ontstonden vertragingen van een uur. De tram moest met een kraan getakeld worden. (JHM)