Torhoutsesteenweg wordt veiliger voor fietsers

VIJF VERSCHILLENDE INGREPEN MOETEN KLAAR ZIJN TEGEN 15 APRIL

RV
Vanaf maandag 13 februari zal het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende wegenwerken uitvoeren op de Torhoutsesteenweg. Ook de stad Oostende zal in dezelfde periode een aantal voetpaden vernieuwen. Om de totale duur van de werken te beperken, worden vijf ingrepen tegelijkertijd uitgevoerd. Het einde van alle werken is voorzien tegen 15 april.

Het kruispunt van de Elisabethlaan met de Torhoutsesteenweg is een zwart punt, waar in het verleden al regelmatig ongevallen gebeurd zijn met zwakke weggebruikers.


Vooral het rechtsafslaand verkeer van op de Torhoutsesteenweg richting Elisabethlaan zorgt voor onveilige situaties.

Op het kruispunt van de Torhoutsesteenweg met de Steensedijk wordt de fiets- en voetgangersoversteekplaats beveiligd door de aanleg van een middengeleider.
Benny Proot Op het kruispunt van de Torhoutsesteenweg met de Steensedijk wordt de fiets- en voetgangersoversteekplaats beveiligd door de aanleg van een middengeleider.

Fietspad vrij

Het kruispunt wordt veiliger voor fietsers en voetgangers doordat het fietspad vrij komt te liggen van de rijweg en de fietsers kunnen zich opstellen in het zicht van de bestuurders om zo dodehoekongevallen te vermijden.


Als bijkomende beveiliging komt er op de Torhoutsesteenweg een aparte groenfase voor de fietsers zodat ze niet in conflict kunnen komen met rechtsafslaande voertuigen. Om geen hypotheek te leggen op de doorstroming op de Torhoutsesteenweg is een zéér specifieke lichtenregeling uitgewerkt. Zo krijgt het verkeer op de Elisabethlaan per richting een aparte groenfase en werden in de verdere regeling zoveel mogelijk conflicten uitgeschakeld tussen auto's en de zwakke weggebruiker. "Op deze manier kunnen we met een relatief kleine ingreep, een zogenaamde 'quick win', toch een verschil maken", zegt Eveline Vandecaetsbeek van AWV.

Bushaltes

De werken worden uitgevoerd in 2 fases. Telkens wordt de Torhoutsesteenweg ter hoogte van het kruispunt afgesloten en kan het verkeer in de Elisabethlaan in beide rijrichtingen over 1 rijstrook rechtdoor rijden. Tijdens deze werken wordt ook de locatie van 3 bushaltes gewijzigd.


"Aangezien stad Oostende de uitrijtak van de Kroonlaan definitief heeft afgesloten, wordt hiervan gebruik gemaakt om de bushalte daar in te plannen. Dit heeft het voordeel dat de halte dichter bij de scholen ligt. Bijkomend voordeel is dat er nieuwe parkeerplaatsen vrijkomen voor bewoners en handelszaken."


Ook verder op de weg moet de veiligheid voor fietsers verbeterd worden. "Op het kruispunt van de Torhoutsesteenweg met de Steensedijk wordt de fiets- en voetgangersoversteekplaats beveiligd door de aanleg van een middengeleider. Dit kruispunt staat gekend als drukke oversteek voor de schoolgaande jeugd. De aanpassing geeft fietsers en voetgangers de mogelijkheid om de drukke gewestweg in twee stappen over te steken. Er wordt telkens aan 1 kant van de weg gewerkt zodat de andere rijstrook in gebruik blijft. Er zal steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn richting Gistel."


Ondertussen wordt ook nog de reeds bestaande aparte busbaan op de Torhoutsesteenweg vanaf de Kalsijdebrug tot aan de rotonde wordt verder doorgetrokken tot aan de Steensedijk. De Vlaamse Overheid vernieuwt ook nog de bushalte ter hoogte van Marva. Voor deze 4 werken samen investeert de Vlaamse Overheid een bedrag van ongeveer 600.000 euro. Stad Oostende zal van de gelegenheid gebruik maken om tegelijk met de werken van AWV de heraanleg van de voetpaden te realiseren.

Omleiding

De werken zullen op de drukke weg waar nu al vaak files zijn ongetwijfeld voor extra problemen zorgen, zeker in combinatie met de werken in de Nieuwpoortsesteenweg.


Alle verkeer van en naar het centrum wordt omgeleid via de Elisabethlaan, Nieuwpoortsesteenweg en Duinkerkseweg. De handelszaken gelegen tussen de Steense Dijk en de rotonde Duinkerkseweg, blijven toegankelijk vanuit het centrum.